Cookiepolicy

Denna information om cookies tillhandahålls i enlighet med bestämmelserna (UE) 2016/679 (kallas hädanefter “Bestämmelse”) och i enlighet med artikel 122 från lagdekret nr. 196/2003 - Lag om skydd av personuppgifter (kallas hädanefter “Sekretesslag”), samt Garantens allmänna bestämmelser för skydd av personuppgifter nr. 229 från 8 maj 2014 och nr. 231 från 10 juni 2021 angående cookies för användare av webbplatsen www.vino.com (kallas hädanefter “Webbplats”) och respektive app Vino.com (kallas hädanefter “Appen”).

Kom ihåg att denna information inte hänvisar till användningen av cookies på tredje parts webbplatser som du kan hänvisas till via länkar på vår webbplats eller app.

1. Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige är 3ND S.r.l., med säte i Firenze, Via del Tiratoio nr. 1 (kallas hädanefter för "Vino.com" eller “Innehavaren”).

Denna information beskriver de olika typerna av cookies som kan installeras via webbplatsen och appen, deras egenskaper, behandlingens varaktighet och rättigheter som kan åberopas av användare.

2. Vad är cookies och vad används de till

Cookies är små textfiler som de webbplatser som användaren besöker skickar till dess dator. Textfilerna lagras i datorn och återsänds sedan till samma webbplatser vid nästa besök av samma användare.

Cookies kan installeras:

 • direkt från ägaren eller ansvarig för webbplatsen som besöks av användaren (s.k. första parts cookie);
 • från tredje part i förhållande till ägaren eller ansvarig för webbplatsen som besöks av användaren (s.k. tredje parts cookie).

Informationen som samlas in genom förstapartscookies sparas av administratören av webbplatsen som användaren har besökt, medan information som samlas in via tredjepartscookies bevaras av tredje parter själva.

3. Typer av cookies

Tekniska cookies är sådana som möjliggör normal navigering på en webbplats samt ser till att den fungerar korrekt. Eftersom de möjliggör viktiga aktiviteter för en optimal användning av webbplatsen, är deras funktion att underlätta konsultationen av webbplatsen för användare.

Dessa används inte för andra ändamål och installeras normalt direkt av webbplatsens ägare eller administratör. De kan delas in i:

 • navigations- eller sessionscookies: garantera normal navigering och användning av webbplatsen (denna tillåter till exempel att göra ett köp eller autentisera för åtkomst till begränsade områden);
 • analyscookies: används för att samla in information om användningen av webbplatserna och fungerar som tekniska cookies när de används direkt av webbadministratören för att samla in information i aggregerad form om antalet användare och om hur de besöker webbplatsen;
 • funktionscookies: tillåter användaren att navigera enligt en rad utvalda kriterier (t.ex. språket) för att förbättra den tillhandahållna tjänsten.

Användning av dessa cookies (första eller tredje part) är avgörande för att en webbplats och dess tjänster ska fungera korrekt (t.ex. inloggning eller åtkomst till reserverade funktioner på webbplatserna).

För installationen av dessa cookies krävs inget godkännande från användarna.

b. Profileringscookies

Funktionen för dessa cookies är att skapa profiler för användaren som besöker webbplatsen och används för att skicka reklammeddelanden i linje med de preferenser som användaren uttrycker i samband med att navigera på nätet.

För användningen av profileringscookies krävs godkännande från besökaren.

4. Vino.com:s användning av cookies - syfte, rättslig grund och behandlingens varaktighet

Vino.com använder tekniska cookies för att underlätta och effektivisera navigering och köp för webbplatsens besökare.

Användningen av dessa cookies är nödvändig för Vino.com för din åtkomst till innehållet på webbplatsen och appen (t.ex. för att spara användarpreferenser angående "inloggning” så att e-postadress och lösenord inte behöver anges vid varje nytt besök på webbplatsen). På detta sätt använder Vino.com tekniska cookies för att säkerställa ett korrekt utförande av tjänsten i enlighet bestämmelserna i art. 6, par. 1, bokst. b) i Bestämmelsen.

Lista över cookies

Typ Terminologi Lagringstid för information som erhållits genom cookies
Tekniska cookies
acceptCookies6 månader
appMobileSource6 månader
shippingCountry6 månader
currency6 månader
anonymousId6 månader
utmMedium6 månader
utmSource6 månader
utmCampaign6 månader
utmName6 månader
utmTerm6 månader
utmContent6 månader
utmCountry6 månader
referer6 månader
refererCategory6 månader
refererName6 månader
refererExists6 månader
ctk6 månader
reservedModeEnabled6 månader
idsu6 månader
popupInserisciEmailNonMostrarePiu6 månader
popupInserisciEmailMostrato6 månader
popupInserisciEmailMostratoUltimaData6 månader

5. Cookies från tredje part

Genom att besöka webbplatsen och appen kan tredjepartscookies sparas i din dator. Dessa cookies sparas i synnerhet för:

6. Kategorier av personer vars personuppgifter kan kommuniceras och syftet med denna kommunikation

Data och information som förvärvas genom förstapartscookies kan kommuniceras till personer som Vino.com anlitar för att utföra aktiviteter relaterade till hanteringen av webbplatsens olika funktioner.

Dessa personer behandlar uppgifterna i egenskap av personuppgiftsansvarig.

7. Rättigheter för berörda parter

Vi informerar dig om att du i enlighet med gällande lagstiftning har följande rättigheter:

 • fråga och få bekräftelse på huruvida dina uppgifter behandlas av Vino.com eller inte och (om nödvändigt) få tillgång till sådan data och information;
 • begära överföring av sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig;
 • begära och erhålla ändring eller komplettering av dina uppgifter;
 • begära och erhålla radering, och/eller begränsning av behandlingen, av dina uppgifter om dessa data och information inte är nödvändig (eller inte längre är nödvändig) i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in.

Ovannämnda rättigheter kan utövas av dig beroende på typen av information som erhålls genom cookies.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Garanten för skydd av personuppgifter om du anser att du inte har fått ett tillfredsställande svar från Vino.com angående dina rättigheter eller om du anser att en kränkning av dina rättigheter förekommer.

För att utöva ovanstående rättigheter och begära information kan du skriva till assistenza@vino.com

8. Återkallande av samtycke

För att återkalla ditt samtycke till användning av en eller flera profileringscookies från tredje part kan du:

 • Anslut till länkarna för de tredje parterna som anges i föregående par. 5;
 • Besök webbplatsen www.youronlinechoices.com.

9. Inaktivering av cookies

För information om hur du inaktiverar cookies klicka här

Se den allmänna sekretesspolicyn för fullständig information om Vino.com:s behandling av uppgifter i enlighet med art. 13 i Bestämmelsen.

Denna sida kan öppnas via länken längst ner på alla sidor på webbplatsen och appen i enlighet med art. 122, par. 2 från sekretesslagen.

Åtgärd pågår, vänta...

Efter ditt uttryckliga godkännande använder Vino.com tredjepartspartners profileringscookies för att erbjuda dig information och reklam i linje med dina preferenser. Du kan ställa in dina preferenser genom att klicka här. Genom att välja "Godkänner" samtycker du till användningen av alla typer av cookies, medan stänger denna banner aktiveras endast de tekniska cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. För mer information, se vår cookiepolicy