VERKOOPVOORWAARDEN VAN Vino.com

1
Voorwoorden en aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze algemene contractvoorwaarden (hierna ook " Algemene Voorwaarden ") regelen het aanbod door 3ND Srl (hierna " Vino.com ") van producten op www.vino.com (hierna ook " Website "). De Algemene Voorwaarden moeten door de Gebruiker worden geaccepteerd op het moment van registratie op de Website, om gebruik te kunnen maken van de aanbiedingen en om verder te gaan met de aankoop van producten.
Vino.com behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijden, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen door Gebruikers via de Website op de hoogte te stellen met een opzegtermijn van ten minste 30 dagen, als de methoden worden gewijzigd; van het gebruik van de aangeboden producten en diensten. Gebruikers dienen deze pagina daarom periodiek te raadplegen om altijd op de hoogte te zijn van de toegepaste voorwaarden. Het is duidelijk dat het gebruik van de website na dergelijke wijzigingen de stilzwijgende aanvaarding ervan impliceert.

2
Eigendom van de website - Type aanbiedingen

De website is eigendom van de 3ND Srl, met maatschappelijke zetel in Florence, Italië, 50124, Via del Tiratoio, 1, CF en btw-nummer 06031960484, handelsregister FI 594577. De naam "Vino.com" is een handelsmerk geregistreerd door 3ND Srl. De op het terrein aanwezige producten worden doorverkocht door Vino.com direct, ook in de vorm van drop-shipping (hierna ook "Direct Sales ') of van zakelijke partners (hierna ook' Partner") van Vino.com™. Tenzij anders vermeld op de pagina met productinformatie, moet worden begrepen dat de producten rechtstreeks door Vino.com worden verkocht. Aan de andere kant, in het geval van de verkoop van producten door een Partner, biedt Vino.com een intermediaire dienst aan (hierna ook " Intermediate Sales ") en opereert in naam en voor rekening van de Partner, en blijft in feite buiten de relatie, en dus met de verkoopcontracten tussen de gebruiker en de partner zelf.
De producten kunnen worden verkocht via een permanente catalogus en via " flash-deal " -formules of aanbiedingen die voorzien in beschikbaarheid van producten die onderhevig zijn aan kwantitatieve en/of tijdslimieten. Het aanbod van producten ligt op de categorieën eten, alcohol en accessoires (wijnen, mousserende wijnen, bieren, rum, grappa's, andere sterke dranken, koffie), verpakte producten zoals sauzen, honing, ingeblikt vlees en andere voedingsmiddelen en accessoires voor bereiding, consumptie of conservering van voedsel). Na een aankooptransactie zal Vino.com aan de gebruiker een bevestiging van de bestelling en de indicatie, in het geval van een tussentijdse verkoop, vrijgeven van de mogelijke partner die zal zorgen voor de verzending van de goederen.

3
Registratie op de Website

De website is uitsluitend gericht op gebruikers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De navigatie en het gebruik van de diensten die binnen de Website worden aangeboden, worden toegankelijk gemaakt na registratie.
Registratie is gratis. Gebruikers die zich bij de website registreren, moeten enkele persoonlijke gegevens verstrekken en alle stappen van de procedure volgen (hierna ook " volledige registratie "). Op het moment van volledige registratie zal de gebruiker worden gevraagd om een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen, die de gebruiker zich ertoe verbindt om zelfs niet tijdelijk aan derden te geven en deze zorgvuldig en met geheimhouding onder eigen verantwoordelijkheid te bewaren, wat deze referenties vormt het enige middel om de gebruiker te identificeren en zijn toegang tot de aanbiedingen te valideren. De gebruiker wordt er daarom van op de hoogte gebracht dat alle handelingen die worden uitgevoerd met behulp van deze referenties aan hem zullen worden toegeschreven en bindend voor hem zullen zijn.
De gebruiker wordt verzocht Vino.com onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van zijn toegangsgegevens of om schendingen door derden te melden. Waar Vino.com bevindingen van schendingen konden worden bereikt; naar eigen goeddunken de toegang blokkeren, de daarin opgenomen informatie permanent verwijderen of de opening van nieuwe accounts door dezelfde gebruiker weigeren.
De gebruiker kan te allen tijde de informatie die tijdens de registratie is vrijgegeven, bijwerken en/of wijzigen of de annulering ervan aanvragen. In geval van annuleringsverzoek zal Vino.com dergelijke informatie echter geheel of gedeeltelijk tijdelijk bewaren, uitsluitend voor het uitvoeren van eventuele aankopen en/of om boekhoudkundige en fiscale procedures te kunnen voltooien.
Volledige registratie is nodig om door te gaan met de aankoop van de producten en om toegang te krijgen tot de beknopte informatie met betrekking tot de activiteiten; uitgevoerd door de gebruiker op de website (ook " account ").
Bovendien is een gedeeltelijke registratie op de website toegestaan (hierna ook " gedeeltelijke registratie ") door alleen het e-mailadres van de gebruiker in te voeren. Met de Gedeeltelijke Registratie kan de gebruiker alleen de nieuwsbrief ontvangen en niet doorgaan met de aankoop van producten en/of diensten, of in ieder geval andere bewerkingen op de Website uitvoeren.

4
Voorwaarden van het aanbod

Het doel van de aanbiedingen van Vino.com is de aankoop van goederen tegen de prijzen die op de Site worden vermeld. Vino.com behoudt zich het recht voor om bestellingen van andere personen dan de "consument" niet te verwerken in overeenstemming met haar commerciële beleid. Vino.com verkoopt in ieder geval geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Door de bestellingen te verzenden, garandeert de consument dat het onderwerp van de bestelling en, indien verschillend, de ontvanger van de goederen beide ouder zijn dan 18 jaar.
De prijzen zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief btw. De verzendkosten van de goederen kunnen een vast of variabel bedrag zijn, berekend op basis van het gewicht, het aantal geselecteerde items en/of het bestemmingsadres van de goederen. Verzendkosten kunnen ook in de verkoopprijs van sommige artikelen zijn inbegrepen of zijn gratis als het totale bedrag van de bestelling een bepaalde waarde overschrijdt of na een specifieke promotie. In ieder geval wordt de gebruiker altijd op de hoogte gebracht van de hoogte van de verzendkosten voordat de aankoopprocedure wordt afgerond en de betaling wordt uitgevoerd.
De afbeeldingen bij de informatiebladen van een product of aanbieding zijn mogelijk niet perfect representatief voor de kenmerken, maar verschillen in kleur, maat en accessoires die in de afbeelding worden weergegeven. Alle aankoopondersteunende informatie is bedoeld als eenvoudig generiek informatiemateriaal en verwijst daarom niet naar de werkelijke kenmerken van een enkele aanbieding.
De geldigheid van de aanbiedingen kan onderhevig zijn aan kwantitatieve of tijdelijke beperkingen, waarna ze mogelijk niet langer beschikbaar zijn. De geldigheidsdatum en/of het beschikbare aantal aanbiedingen worden op de Site getoond op een manier die de Gebruiker in staat stelt hiervan op de hoogte te zijn. Vino.com kan de duur of hoeveelheid van een aanbieding te allen tijden en naar eigen goeddunken wijzigen, met dien verstande dat het de geplaatste bestellingen zal opvolgen tijdens de geldigheid van een specifiek aanbod. Een aanbieding kan in de loop van de tijd meerdere keren worden gepubliceerd, ook na afspraken met de partner of leverancier van de goederen. In sommige gevallen is het mogelijk dat de beschikbaarheid van een goed eindigt op een moment na de aankoop: in deze gevallen zal Vino.com de Gebruiker terugbetalen als aan de voorwaarden is voldaan. Het is ook mogelijk dat voor sommige aanbiedingen van goederen een specifieke variant niet gegarandeerd is en dat de gebruiker een of meer voorkeuren moet opgeven op het moment van aankoop: in dergelijke omstandigheden is de gebruiker zich ervan bewust dat hij mogelijk een andere productvariant ontvangt. dan degene die tijdens de aankoop is gekozen.
In het geval van promotieverkopen of via flash- dealformules zoals hierboven gespecificeerd, kan de volledige prijs vermeld in de aanbieding ("doorgehaalde prijs") en waarop de korting wordt berekend die Vino.com toepast, overeenkomen met:
(i) tegen de openbare catalogusprijs zoals aangegeven door de leverancier;
(ii) de resultaten van marktonderzoeken.
De methoden voor het berekenen van de doorstreepprijs variëren van product tot product
Vino.com kan ook een maandelijkse abonnementsdienst aanbieden (" Abonnementsdienst "), dwz doorlopend en op verzoek van de Gebruiker om de dienst te activeren en totdat de Gebruiker om deactivering verzoekt. De dienst voorziet, tegen betaling door de Gebruiker van een vergoeding aangegeven op de Site, de levering en relatieve levering van wijn en/of producten geselecteerd door Vino.com naar eigen goeddunken uit die in de catalogus.
Waar voorzien op de site, kan Vino.com een percentage van het totale bedrag van de bestelling die door de gebruiker is geplaatst, doneren aan een goed doel, en dit van tijd tot tijd toewijzen aan de entiteit die op het platform wordt bekendgemaakt in overeenstemming met de voorschriften die zijn aangenomen door de laatste van liberale donaties. Bij wijze van voorbeeld, Vino.com kan deze bedragen schenken aan onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, ONLUS enz. In dergelijke gevallen kan de gebruiker het bedrag bekijken dat aan een goed doel wordt geschonken voordat de bestelling wordt afgerond, op de overzichtspagina van het winkelwagentje.

5
Aankoopprocedure en betalingsmethoden

Na kennis te hebben genomen van de voorwaarden van het aanbod, kan de Gebruiker de aankoop voltooien door de procedure op de Site te volgen.
Alvorens de aankoop af te ronden, wordt een overzicht weergegeven met de eenheidsprijs van het geselecteerde artikel en het totaal, in het geval van aankoop van meerdere hoeveelheden van hetzelfde artikel of van verschillende artikelen. De kosten van eventuele verzendings-, leverings- of portokosten kunnen vast of variabel zijn, berekend op basis van het gewicht van de goederen, het aantal geselecteerde items en/of het bestemmingsadres dat door de gebruiker tijdens het aankoopproces is opgegeven. Verzendkosten kunnen ook in de verkoopprijs van sommige artikelen zijn inbegrepen of gratis zijn als het totale bedrag van de bestelling een bepaalde waarde overschrijdt of als gevolg van een specifieke promotie. In ieder geval wordt de Gebruiker altijd op de hoogte gebracht van het bedrag van de verzendkosten voordat de aankoopprocedure wordt afgesloten en de betaling wordt uitgevoerd. Zodra de aankoop is voltooid, moet de Gebruiker overgaan tot de betaling, die zal worden gedaan aan Vino.com, zowel in het geval van Directe Verkoop als in het geval van Tussentijdse Verkoop. In het geval van Tussentijdse Verkoop zal Vino.com de betaling ontvangen op naam en rekening van de Partner, en blijft dus altijd los van de relatie tussen de Partner en de Gebruiker. Tenzij anders vermeld op de detailpagina van de goederen, moet in ieder geval worden begrepen dat de producten rechtstreeks door Vino.com worden verkocht.
Na succesvolle afronding van de betaling ontvangt de Gebruiker een bevestigingsmail met informatie over het gekochte aanbod. In de e-mail wordt tevens verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. De bevestiging bevat een overzicht van het aflever- en factuuradres. De verzending van de goederen vindt plaats binnen de in de orderbevestiging aangegeven tijden. Levertijden worden ook aangegeven voordat de aankoopprocedure wordt afgesloten in het winkelwagenoverzicht of op de productpagina. Deze informatie is indicatief en vertegenwoordigt geen bepaalde datum, omdat het niet altijd mogelijk is om vertragingen te voorspellen die te wijten zijn aan de koerier die verantwoordelijk is voor de levering aan de klant of andere oorzaken als gevolg van derden of overmacht die niet te wijten is aan Vino.com. In het geval van getimede aanbiedingen ( flash-deals ), kunnen de goederen na het verstrijken van deze termijn naar de gebruiker worden verzonden. Bij het ontbreken van de bevestigingsmail kan de aankoop niet als geldig gesloten worden beschouwd. In dit geval, als het bedrag van de gemiste aankoop ten onrechte aan de Gebruiker in rekening wordt gebracht, moet de Gebruiker Vino.com onmiddellijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar assistenza@vino.com, zodat Vino.com om na te gaan wat er is gebeurd en om eventueel over te gaan tot terugbetaling van het betaalde bedrag.
De geaccepteerde betalingsmethoden, tenzij anders aangegeven of overeengekomen met de Gebruiker, zijn: creditcard en prepaidkaarten van de Visa, Mastercard, Maestro, Postepay, American Express, Discover (Diners Club International en Pulse) circuits, met PayPal-account, Apple Pay en bankoverschrijving. Vino.com kan, in sommige of alle gevallen en naar eigen goeddunken, bieden betaalmiddelen contant alternatieve methoden (rembours).
Tenzij anders vermeld in de voorwaarden van de aanbieding, wordt het verschuldigde bedrag afgeschreven bij bevestiging van de betaling. In het geval van een bankoverschrijving worden bij de orderbevestiging de bankgegevens (IBAN), het bedrag van de overboeking en het ordernummer vermeld. Betaling per bankoverschrijving dient te geschieden binnen de eventueel aangegeven termijnen en in ieder geval niet later dan 2 dagen vanaf de orderbevestiging, een termijn waarboven het ontduiken van de goederen mogelijk niet kan worden gegarandeerd: in dit geval Vino.com zal de afzender opnieuw crediteren, zonder extra kosten en via overschrijving, elke betaling ontvangen na de deadline.
In het geval van een Abonnementsdienst machtigt de Gebruiker Vino.com om periodiek het bedrag van de creditcard of prepaidkaart af te schrijven. In dit verband verklaart en garandeert de Gebruiker de beschikbaarheid van het bedrag dat nodig is voor de betaling van de tegenprestatie.
Als de gebruiker zich realiseert dat hij onjuiste en / of onvolledige informatie heeft verstrekt over zijn persoonlijke gegevens of het verzendadres van de goederen, is het noodzakelijk dat hij dit onmiddellijk en binnen de voorwaarden voor het uitvoeren van de bestelling meedeelt, door een e-mail te sturen naar het adres assistenza@vino.com. In alle gevallen is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor elke aanduiding van onjuiste en/of onvolledige algemene informatie of leveringsadres, met als gevolg de mogelijkheid om het betaalde bedrag te verliezen als de goederen aan vreemden worden afgeleverd.

6
Beveiliging bij transacties

Vino.com besteedt veel aandacht aan de veiligheid van zijn gebruikers. Vino.com verwerkt en bewaart geen betalingstitelgegevens (bijv. creditcardnummers), die worden verwerkt en/of opgeslagen door de betreffende betalingsdienstaanbieders. De daadwerkelijke betaling vindt plaats via velden voor het invoeren van de beveiligde en versleutelde betalingsgegevens, die rechtstreeks worden bediend door de betalingsdienst (Braintree, een bedrijf van de PayPal-groep, Inc. Meer informatie over Braintree hier en over PayPal hier ). Pas nadat de transactie heeft plaatsgevonden, deelt de bankdienstverlener de uitkomst van de betaling mee aan Vino.com, zonder gevoelige informatie te verstrekken. Om deze reden heeft Vino.com geen enkele macht over een weigering van de creditcard die voor de betaling is gebruikt. Vino.com kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de creditcard door de gebruiker om de gekochte producten en/of diensten te betalen.
Browsen op Vino.com is beschermd en versleuteld met een "128/256-bit Extended Validation SSL"-beveiligingscertificaat, uitgegeven door Symantec/DigiCert na een nauwkeurig en constant proces van verificatie van de authenticiteit van de persoonlijke informatie van het bedrijf en van het eigendom van het domein. Het is ook mogelijk om de authenticiteit van het certificaat en het eigendom ervan te verifiëren door in het juiste beveiligingsgedeelte van de gebruikte browser te klikken, meestal naast de adresbalk, op de titel van de pagina of op de statusbalk.

7
Coupon

Vino.com kan kortingscodes uitgeven (vanaf nu ook "Coupons") die de Gebruiker kan gebruiken bij de aankoop van de producten. De coupons worden uitgegeven in de vorm van een alfanumerieke code en hun waarde wordt zonder twijfel en naar eigen goeddunken bepaald door Vino.com. De Coupon kan door de Gebruiker worden ingevoerd in het daarvoor bestemde veld "Coupon" bij het invoeren van de bestelling. De aldus ingevulde coupon wordt automatisch en vóór betaling afgetrokken van het totaalbedrag van de bestelling exclusief eventuele verzendkosten. Coupons met procentuele kortingen worden niet toegepast op producten die al in de aanbieding zijn. Coupons zijn over het algemeen voor een beperkte periode bruikbaar door de gebruiker, waarna ze niet meer bruikbaar zijn. De coupon kan onderhevig zijn aan een minimumbedrag waaronder het niet mogelijk zal zijn om deze te gebruiken. Tenzij anders aangegeven, is de Coupon persoonlijk en gekoppeld aan het Account van de Gebruiker en kan deze worden gebruikt voor een enkele aankoop, waarna deze automatisch ongeldig wordt gemaakt. Coupons kunnen niet worden gecombineerd. Coupons kunnen niet worden verkocht, verkocht en/of overgedragen aan derden, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van Vino.com. Vino.com behoudt zich het recht voor om een eerder uitgegeven Coupon te annuleren, zelfs voordat deze is verlopen, zonder de reden te hoeven rechtvaardigen en zonder recht op schadevergoeding of compensatie. Vino.com kan ook coupons uitgeven ten gunste van gebruikers die kennissen, vrienden en familieleden zullen uitnodigen om de aanbiedingen op de site te bekijken en zich erop te registreren. Om deze procedure uit te voeren, biedt de Site enkele functies zoals "Aanbevelen aan een vriend", "Stuur een aanbieding per e-mail", "Delen op Facebook", "Twitter / X", andere sociale netwerken enz. Voor elke nieuwe gast die binnen een bepaalde periode een aanbieding koopt, kan Vino.com de Gebruiker een Coupon toekennen, van de waarde die van tijd tot tijd naar goeddunken van Vino.com wordt bepaald, om op zijn Account te gebruiken voor een volgende aankoop. Het behoudt zich ook het recht voor om de coupons te verwijderen die zijn uitgegeven ten gunste van gebruikers die oneigenlijk gebruik maken, zonder enige kennisgeving en zonder recht op schadevergoeding of compensatie.

8
Verzending en bezorging

Vino.com en zijn eventuele Partners accepteren alleen bestellingen die kunnen worden geleverd in heel Italië, inclusief eilanden, en de Europese landen die zijn aangegeven aan de linkerbovenzijde van onze website, bij het openen van het "Verzend naar:" dropdown menu. De verzending van de goederen vindt plaats binnen de maximale tijd die is aangegeven in de voorwaarden van de aanbieding en, voor getimede aanbiedingen ( flash-deal ), kan deze vanaf het einde daarvan beginnen. De verzending van de goederen vindt plaats binnen de in de orderbevestiging aangegeven tijden. Levertijden kunnen ook worden aangegeven voordat de aankoopprocedure wordt afgesloten in het winkelwagenoverzicht of op de productpagina. Deze informatie is indicatief en vertegenwoordigt geen bepaalde datum, aangezien het niet altijd mogelijk is om vertragingen te voorspellen die te wijten zijn aan de koerier die verantwoordelijk is voor de levering aan de klant. In ieder geval verbindt Vino.com™ zich, tenzij anders vermeld op het productblad, om de goederen binnen 10 werkdagen vanaf de datum van de bestelling te leveren en gemiddeld vinden de bestellingen plaats binnen 24/48 uren (werkdagen) in heel Italië, behalve de eilanden waar de gemiddelde levertijd 48/72 uren (werkdagen) is. In het onwaarschijnlijke geval dat de goederen om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn na ontvangst van de bestelling, zal een terugbetaling van de ontvangen betaling worden uitgevoerd, zonder kosten voor de gebruiker. De Gebruiker kan via e-mail op de hoogte worden gebracht van het moment waarop het product door Vino.com wordt verzonden, zowel in het geval van Directe Verkoop als Tussentijdse Verkoop, in het laatste geval wanneer de Partner aan Vino.com meedeelt dat de verzending heeft plaatsgevonden. plaats.
De Gebruiker wordt, indien beschikbaar, op de hoogte gebracht van de naam van de koerier en de trackingcode van de zending (Vrachtbrief of "Tracking"), waarmee de status kan worden gevolgd. Deze informatie zal, indien beschikbaar, ook zichtbaar zijn in het Gebruikersaccount.
Vino.com kan niet garanderen dat meerdere producten die tegelijkertijd zijn gekocht, in één zending worden afgeleverd, noch dat verschillende zendingen tegelijkertijd op hun bestemming aankomen. De aanbiedingen kunnen in feite verwijzen naar producten die door verschillende Partners worden geleverd en/of niet afkomstig zijn uit één centraal magazijn. Het is niet mogelijk om een precieze datum of tijd van levering te garanderen, aangezien dit afhankelijk is van de koerier, het bestemmingsadres en de persoon die verantwoordelijk is voor de levering. Vino.com kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte gevolgen die voortvloeien uit deze tijden. De levering van de bestelling is bedoeld, tenzij anders aangegeven tijdens het aankoopproces, op straatniveau.
In het geval van het verzenden van flessen, gebruikt Vino.com gepatenteerde verpakkingen die zijn goedgekeurd door de koerier, ontworpen om de integriteit van het product te garanderen. In ieder geval moet de gebruiker bij aflevering van de goederen door de koerier controleren of de verpakking intact, niet beschadigd of anderszins gewijzigd is, zelfs in het sluitmateriaal (plakband of omsnoeringsband) of dat er geen vloeistof aanwezig is. lekt. Elke beschadiging aan de verpakking en/of aan het product moet onmiddellijk door de Gebruiker worden betwist door een schriftelijk voorbehoud van controle te plaatsen (met vermelding van de reden van de reservering, bijv. "Geperforeerde verpakking", "Geplette verpakking", enz.) het document van koeriersbezorging. Na ondertekening van dit document kan de Gebruiker geen bezwaar meer maken tegen de kenmerken van het geleverde. Eventuele problemen met betrekking tot de fysieke integriteit, correspondentie of volledigheid van de ontvangen producten moeten binnen 3 dagen na levering worden gemeld door een e-mail te sturen naar: assistenza@vino.com of naar het e-mailadres van de Partner dat is vermeld in de orderbevestiging, indien van toepassing. binnen het gebruikersaccount.
In geval van niet-levering van de goederen binnen de aangegeven tijden, moet de Gebruiker Vino.com op de hoogte stellen, die de status van de verzending en eventuele anomalie zal controleren bij de Partner en/of rechtstreeks bij de koerier. Na een verzendafwijking (bijvoorbeeld een pakket verloren of vernietigd tijdens transport), zal Vino.com het product opnieuw verzenden, in overeenstemming met de beschikbaarheid ervan in het magazijn of bij de Partner, zonder verdere kosten of lasten voor de gebruiker, of om de bestelling volledig terug te betalen in het geval van directe verkoop of om ervoor te zorgen dat de partner (rechtstreeks of via Vino.com ) terugbetaalt in het geval van tussentijdse verkoop.

9
Conformiteitsgarantie van het product

Vino.com kiest zorgvuldig al zijn leveranciers e partners, en controleert hun daadwerkelijke geschiktheid om de producten te leveren in de hoeveelheden en volgens de kenmerken beschreven in de aankoopaanbiedingen, met dien verstande dat Vino.com niet verantwoordelijk kan zijn voor persoonlijk letsel als gevolg van een overtreding door de fabrikanten. In ieder geval kan Vino.com niet instaan voor de volledigheid of de inhoud van de door de Leverancier of de Partner verstrekte informatie, noch voor de perfecte overeenstemming van hetgeen in het product of aanbiedingsblad is beschreven met het daadwerkelijk geleverde product, evenals de rechtmatigheid van het gebruik door de Leverancier of Partner van de afbeeldingen, video's en onderscheidende tekens. De gebruiker is zich er tevens van bewust dat de op de offertes gebruikte afbeeldingen soms slechts een indicatie van het product kunnen zijn en niet altijd het geleverde product waarheidsgetrouw weergeven. In het geval van Tussenverkoop, en dus van producten die rechtstreeks door een Partner worden geleverd, is deze als enige verantwoordelijk voor de conformiteit van de producten onder garantie. Eventuele klachten moeten rechtstreeks per e-mail naar de Partner worden gestuurd naar het adres dat in de aankoopbevestiging staat en ter informatie ook naar assistenza@vino.com. De Partner zal de methoden voor verificatie, reparatie of vervanging van de goederen aangeven, of Vino.com machtigen om een terugbetaling aan de Gebruiker uit te voeren. In het geval van directe verkoop is Vino.com direct verantwoordelijk voor de conformiteit van de producten onder garantie. In het geval van niet-conforme producten, zal de Gebruiker contact opnemen met Vino.com door een e-mail te sturen naar: assistenza@vino.com. Vino.com zal een reparatiecentrum aanwijzen dat geschikt is voor het controleren en repareren van de goederen onder garantie of, zodra de afwijking direct is geverifieerd, voor de daaropvolgende reparatie of vervanging of om de terugbetaling te doen door creditering van de titel die oorspronkelijk voor betaling is gebruikt of bij de uitgifte van een Coupon voor een bedrag gelijk aan het bedrag van het gekochte product. In ieder geval is de wettelijke garantie voorbehouden voor consumenten of voor personen die een aankoop hebben gedaan op Vino.com voor doeleinden die geen verband houden met enige ondernemende, commerciële, ambachtelijke of professionele activiteit.

10
Herroepingsrecht

De gebruiker die een dienst aanvraagt voor doeleinden die geen verband houden met zijn professionele activiteit, heeft het recht om binnen 14 werkdagen op grond van en voor de koopovereenkomst met Vino.com of met de partner zonder boete en zonder opgave van redenen te herroepen effecten van kunst. 52 paragraaf 1 van de Consumentencode, die loopt vanaf de dag van ontvangst van het product gekocht op Vino.com. De herroeping kan door de klant worden uitgeoefend overeenkomstig art. 54 paragraaf 1 van de Consumentenwet, door gebruik te maken van het formulier voor herroeping waarnaar wordt verwezen in bijlage I, deel B van de Consumentenwet, of door gebruik te maken van het formulier dat beschikbaar door hier te klikken, of door een andere expliciete verklaring van uw beslissing tot herroeping in te dienen uit het contract, te verzenden of per brief met ontvangstbewijs, naar 3ND Srl, Via del Tiratoio, 1 IT50124 Florence (FI) of per e-mail naar assistenza@vino.com of per fax naar +39 055 09 35 599 of, in het geval van Intermediate Verkoop, ook naar het e-mailadres van de Partner dat is aangegeven op de aankoopbevestigingspagina en ook aanwezig is in het gebruikersaccount, waardoor ook Vino.com bekend wordt. De brief met ontvangstbewijs, e-mail of fax moet de aanduiding van het product en het bestelnummer bevatten. De bewijslast met betrekking tot de juiste uitoefening van het herroepingsrecht, in overeenstemming met de hierboven aangegeven procedure, ligt bij de Gebruiker.
Na de juiste uitoefening van de herroeping, zal de Gebruiker, tenzij Vino.com of de Partner de goederen niet rechtstreeks ophaalt, de verplichting hebben om de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de Gebruiker heeft aan Vino.com of aan de Partner zijn beslissing meegedeeld om het contract op grond van art. 54, ca. 4. De Gebruiker dient het van Vino.com ontvangen document zichtbaar op de verpakking aan te brengen naar aanleiding van voornoemde kennisgeving van herroeping, waarin het verzendadres en de benodigde bestelgegevens reeds zijn aangegeven om de retourzending op de bestemming te identificeren. De Gebruiker wordt aangeraden een kopie van dit document ook in de verpakking te plaatsen om verlies of de onmogelijkheid om de retourzending te identificeren zodra deze in het magazijn is aangekomen, te voorkomen. De relatieve verzendkosten van de goederen zijn voor rekening van de Gebruiker, tenzij Vino.com hem hierover niet heeft geïnformeerd op het moment van het sluiten van het contract, in overeenstemming met art. 57 lid 1 van de Consumentenwet.
De goederen moeten in ieder geval met normale zorgvuldigheid worden bewaard, behandeld en geïnspecteerd en intact worden geretourneerd, compleet in al hun onderdelen, vergezeld van alle accessoires en folders, identificatielabels en originele labels, indien aanwezig, nog aan de goederen bevestigd en intact. niet geknoeid, maar ook perfect geschikt voor het beoogde gebruik en vrij van tekenen van slijtage of vuil.
Zoals vereist door art. 57 lid 2 van de Consumentenwet, is de gebruiker verantwoordelijk voor elke waardevermindering die het gevolg is van een andere behandeling van de goederen dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. In dit geval kan Vino.com, na schriftelijke mededeling die binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen aan de Gebruiker moet worden verzonden, het bedrag van de terugbetaling verminderen als gevolg van deze waardevermindering, op voorwaarde dat de restitutie reeds is betaald, de bankgegevens voor de betaling van het door Gebruiker verschuldigde bedrag wegens waardevermindering van het actief.
Vino.com kan een opname weigeren voor voedingsproducten die zelfs maar gedeeltelijk zijn geconsumeerd. Op grond van art. 59 van het voornoemde consumentenwetboek, zijn goederen die op maat zijn gemaakt of gepersonaliseerd of die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd of onderhevig zijn aan snelle wijziging of verslechtering, uitgesloten van de mogelijkheid tot herroeping.

11
Uitzonderingen op het herroepingsrecht

In ieder geval is het duidelijk dat, met betrekking tot service, het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend door de gebruiker na de volledige levering van de producten door Vino.com als de levering zelf is begonnen met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker en hij heeft aanvaard om het herroepingsrecht te verliezen na volledige uitvoering van de dienst door Vino.com.
In ieder geval, volgens de art. 59 van de Consumentenwet, zijn uitgesloten van de mogelijkheid van herroeping van de verpakte goederen op maat of gepersonaliseerd of die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd of onderhevig zijn aan snelle wijziging of bederf.

12
Terugbetalingen

De mogelijke uitbetaling van bedragen door terugbetaling door Vino.com, indien van toepassing, zal in de kortst mogelijke tijd en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop de een gebeurtenis die aanleiding gaf tot de terugbetaling en in geval van herroeping, vanaf de dag waarop het kennis heeft gekregen van de daarmee verband houdende uitoefening door de gebruiker. Vino.com vergoedt via dezelfde betaalmethode die door de gebruiker is gebruikt voor de initiële transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de gebruiker en op voorwaarde dat dit geen kosten met zich meebrengt als gevolg van het gebruik van de verschillende betalingsmethoden. Indien de gebruiker uitdrukkelijk heeft gekozen voor een ander type levering dat hogere bezorgkosten voorziet dan die welke verband houden met de standaard levering aangeboden door Vino.com ("aanvullende kosten"), is deze laatste niet verplicht om de gerelateerde aanvullende kosten te vergoeden. Het is wel te verstaan dat, behalve in de gevallen waarin Vino.com heeft besloten de goederen rechtstreeks af te halen, Vino.com de restitutie zal behouden totdat hij de goederen heeft ontvangen of totdat de gebruiker niet heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, ongeacht de situatie treedt eerst op.

13
Verantwoordelijkheid van Vino.com

Vino.com is niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de website, zoals computervirussen, weglatingen, serviceonderbrekingen en softwarefouten, ook niet ten koste van de IT-apparatuur van de gebruiker, waardoor de dienstverlening wordt verhinderd of vertraagd als deze door externe oorzaken, overmacht en/of derden niet afhankelijk van de wil van de eigenaar. Vino.com is alleen verantwoordelijk voor eventuele fouten of discrepanties in Direct Sales, terwijl het in geen geval verantwoordelijk is voor eventuele fouten of discrepanties in de Intermediate Sales, waarvoor alleen de Partner verantwoordelijk is voor de Gebruiker. Bijgevolg wordt de gebruiker geïnformeerd dat hij in dergelijke situaties zijn eigen klachten zal moeten behandelen en uitsluitend jegens de partner zal moeten optreden. In ieder geval kunnen Vino.com en/of de Partner in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of afwijkingen die het gevolg zijn van gebeurtenissen buiten hun redelijke controle, zoals, maar niet beperkt tot: (i) overmacht; (ii) gebeurtenissen die afhankelijk zijn van derden, zoals onderbreking of storing van de diensten van telecommunicatie-exploitanten en/of hoogspanningslijnen, of handelingen of nalatigheden van vervoerders of verladers.

14
Industriële en intellectuele eigendommen

Niettegenstaande de beperking op het gebruik van de onderscheidende tekens van de Partners, is Vino.com houder van alle rechten met betrekking tot de grafische inhoud en het conceptuele van de Website, evenals van de onderscheidende eigenlijke tekens die daarin zichtbaar worden gemaakt. Het is daarom verboden de reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de inhoud en de afbeelding van de website, evenals onderscheidende tekens die daarin zichtbaar zijn gemaakt. Vino.com is ook houder van het technologieplatform voor sitebeheer.

15
Privacy

Persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt om de verzoeken van de Gebruiker op te volgen. Vino.com garandeert zijn gebruikers om te werken in overeenstemming met de wetgeving inzake de verwerking van persoonlijke gegevens, geregeld door de privacycode op grond van wetsdecreet nr. 196/2003. Het privacybeleid moet worden beschouwd als een integraal en substantieel onderdeel van deze algemene voorwaarden en is toegankelijk in het gedeelte Privacy van de website of door hier te klikken. De gegevensbeheerder is 3ND Srl Elke klacht moet daarom worden gericht aan:

3ND Srl
Via del Tiratoio, 1
IT50124 FLORENCE (FI)
assistentie@vino.com
Fax +39 055 09 35 599


Na registratie kan de Gebruiker worden gevraagd toestemming te geven voor het ontvangen van commerciële informatie, onder meer door het verzenden van nieuwsbrieven. In dat geval staat het de Gebruiker vrij om al dan niet toestemming te geven.

16
Cookies

Voor het correct functioneren van de Website is het noodzakelijk om Cookies te gebruiken. Cookies worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de terminals, het besturingssysteem, het IP-adres en het type browser dat wordt gebruikt, om de Gebruiker een betere browse-ervaring te bieden. Dit zijn over het algemeen statistische gegevens, die geen gevoelige informatie bevatten. het is mogelijk om het gebruik van cookies te weigeren door de optie te activeren om ze uit te schakelen in de browser of het gebruikte apparaat.
Meer informatie over cookies is beschikbaar door hier te klikken.

17
Links naar websites van derden

De website kan links, in de vorm van hyperlinks of banners, bevatten naar externe en externe websites. Vino.com oefent geen enkele controle uit over genoemde websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, aard, kwaliteit en volledigheid van de informatie op websites van derden. De inhoud van dergelijke websites vertegenwoordigt geen producten, diensten of informatie van Vino.com.

18
Bemiddelingsprocedure. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene voorwaarden worden in alle opzichten geregeld door de Italiaanse wet.
Voor elk geschil over de interpretatie, uitvoering en/of beëindiging van het contract tussen de gebruiker en Vino.com, in het geval van directe verkoop, of tussen de gebruiker en de partner in het geval van een tussentijdse verkoop, erkennen de partijen dat het zal bevoegd zijn voor de rechter van de woon- of verblijfplaats van de gebruiker, indien deze wordt beschouwd als een "consument" volgens de geldende wetgeving. Als de gebruiker in plaats daarvan een professional is, is hij in het geval van directe verkoop bevoegd van de rechtbank van Florence, terwijl in het geval van tussentijdse verkoop de rechtbank van de woonplaats van de partner bevoegd is.

19
Alternatieve geschillenbeslechting (de zogenaamde alternatieve geschillenbeslechting/online geschillenbeslechting) en de gezamenlijke bemiddeling door Netcomm

Vino.com informeert de Consumentgebruiker overeenkomstig artikel 141-sexies van de Consumentencode dat, indien hij een klacht heeft ingediend bij Vino.com ™, maar niet tevreden is met de uitkomst daarvan of geen antwoord heeft ontvangen binnen 30 dagen, kan de gezamenlijke bemiddelingsprocedure starten die is vastgesteld door het Netcomm Consortium. De gebruiker kan meer informatie over deze procedure vinden, evenals de link naar de relevante regelgeving op http://www.consorzionetcomm.it/Spazio_Consumatori/Conciliazione-Paritetica/Conciliazione-Paritetica.kl. Het aanvraagformulier moet worden verzonden naar conciliazione@consorzionetcomm.it of per fax naar het volgende nummer: +39 02 87181126. De bemiddelingsprocedure voor het Netcomm Consortium zal worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 49, lid 1, letter V van de D. Lgs 6 september 2005 n. 206 (consumentencode).
Vino.com informeert de consumentgebruiker ook dat met EU-verordening 524/2013 van 21 mei 2013 een Europees platform is opgericht voor de online beslechting van consumentengeschillen, dat kan worden bereikt op het volgende adres http://ec.europa.eu /consumenten / odr / ("ODR-platform"). Via het ODR-platform kan de consument de lijst van ADR-instanties raadplegen, de link naar de website van elk van hen vinden en een online beslechtingsprocedure starten voor het geschil waarbij hij betrokken is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vino.com per e-mail: assistenza@vino.com of per fax op +39 055 09 35 599.

Wordt uitgevoerd, even wachten a.u.b....

Behoudens uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming zal Vino.com gebruik maken van profileringscookies van externe partners om u te voorzien van informatie en reclame in overeenstemming met uw voorkeuren. U kunt uw voorkeuren instellen door hier te klikken. Door "Accepteren" te selecteren stemt u in met het gebruik van alle soorten cookies, terwijl deze banner te sluiten alleen de technische cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de site geactiveerd zullen worden. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid