VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV Vino.com

1
Lokaler och godkännande av de allmänna försäljningsvillkoren

De nuvarande allmänna avtalsvillkoren (nedan kallade "Allmänna villkor") reglerar erbjudandet av 3ND Srl (nedan kallat "Vino.com") på produkter på www.vino.com (nedan kallat "Webbplats"). De allmänna villkoren måste accepteras av användaren vid tidpunkten för registreringen på sajten för att kunna använda de erbjudanden som gjorts däri och för att gå vidare med inköp av produkter.
Vino.com förbehåller sig rätten att ändra de allmänna villkoren när som helst, helt eller delvis, genom att meddela användare via webbplatsen med minst 30 dagars varsel, om metoderna ändras; av användningen av de produkter och tjänster som erbjuds. Användare måste därför regelbundet besöka denna sida för att alltid informeras om tillämpade villkor. Det är underförstått att användningen av webbplatsen efter sådana modifieringar innebär att den accepteras.

2
Ägarskap till webbplatsen - Typ av erbjudanden

Denna webbplats tillhör 3ND S.r.l., med säte i Florens, Italien, 50124, Via del Tiratoio, 1, C.F. och moms nr 06031960484, företagsregister FI 594577. Vino.com är ett registrerat varumärke av 3ND S.r.l. Produkter på webbplatsen säljs vidare av Vino.com direkt, även i form av drop-shipping (hädanefter även "Direktförsäljning") eller av Vino.com affärspartners (hädanefter även "Partner"). Om inte annat anges på produktinformationssidan måste det förstås att produkter säljs direkt av Vino.com. Å andra sidan, vid produktförsäljning av en partner, fungerar Vino.com helt enkelt som en mellanhand (hädanefter även "Mellansäljning") och verkar i namnet och på uppdrag av partnern, förblir i praktiken främmande för förhållandet och därmed för de försäljningskontrakt som anges mellan användaren och partnern själv.
Produkter kan säljas antingen genom en permanent katalog och genom "flash-deal" erbjudanden eller genom produkterbjudanden som är tids- och kvantitetsbegränsade. Produktutbudet sträcker sig från kategorier som mat, alkohol och tillbehör (viner, mousserande viner, öl, rom, grappas, annan sprit, kaffe), förpackade produkter som såser, honung, konserver och andra livsmedelsrelaterade produkter och tillbehör för beredning, konsumtion eller konservering av livsmedel). Efter en beställningstransaktion kommer Vino.com att skicka en orderbekräftelse till användaren och, vid mellanhandsförsäljning, en indikation på den eventuella partner som kommer att ansvara för frakt av produkterna.

3
Registrering till webbplatsen

Webbplatsen är endast tillgänglig för användare som har fyllt 18 år. Navigering och användning av de tjänster som erbjuds på webbplatsen kan nås efter registrering.
Registreringen är gratis. Användare som registrerar sig på webbplatsen måste tillhandahålla viss personlig information och följa alla procedursteg (nedan " Komplett registrering "). När registreringen är klar kommer användaren att bli ombedd att välja ett användarnamn och ett lösenord. Användaren samtycker till att hålla lösenordet privat och inte ge det till tredje part, inte ens tillfälligt och att behålla det med vederbörlig omsorg, noggrannhet och sekretess under eget ansvar. Dessa referenser är verkligen det enda sättet att identifiera användaren och att validera hans/hennes tillgång till erbjudandena. Därför informeras användaren om att alla åtgärder som utförs med hjälp av dessa referenser kommer att tillskrivas honom/henne och kommer att ha bindande kraft.
Användaren uppmanas att omedelbart informera Vino.com om obehörig eller felaktig användning av sina åtkomstuppgifter eller att rapportera kränkningar från tredje part. Skulle Vino.com hitta några kränkningar; den kan blockera åtkomsten efter eget gottfinnande, permanent radera informationen som finns i den eller vägra att låta samma användare öppna flera konton.
Användaren kan uppdatera och/eller ändra informationen som tillhandahålls vid registrering eller begära att den avbryts. Vid en avbokningsbegäran kommer Vino.com emellertid att behålla hela eller delar av denna information tillfälligt, endast i syfte att behandla eventuella beställningar och/eller för att kunna slutföra bokförings- och skatteförfaranden.
Full registrering är nödvändig för att beställa produkter och få tillgång till sammanfattande information relaterad till användaraktiviteter på webbplatsen (även "Konto").
Också, en partiell registrering är tillåten på webbplatsen (nedan även "delregistrering"), genom att bara ange användarens e -postadress. Partiell registrering tillåter användaren att endast ta emot nyhetsbrevet , och inte beställa produkter och/eller tjänster, eller utföra andra åtgärder på webbplatsen.

4
Villkor för erbjudandet

På Vino.com kan beställa produkter till webbplatspriser. I enlighet med sin kommersiella policy förbehåller sig Vino.com rätten att inte behandla beställningar från andra ämnen än "konsumenten". Vino.com säljer inte alkohol till någon under 18 år. Genom att beställa bekräftar konsumenten att den som gör beställningen och, om den är annorlunda, mottagaren av produkterna båda är över 18 år.
Priserna är i euro och inkluderar moms. Fraktkostnader kan vara fasta eller variabla och beräknas utifrån vikten, antalet utvalda produkter och/eller produktdestinationen. Fraktkostnader kan också ingå i försäljningspriset för vissa produkter eller vara gratis om beställningssumman är högre än ett gränsbelopp eller om det finns ett specialerbjudande. Användaren informeras dock alltid om fraktkostnadens belopp före kassan och innan du gör betalningen.
Bilderna som bifogas produkten eller informationsbladet kanske inte exakt återger produktegenskaperna men kan ha olika färg, storlek och tillbehör. All orderstödsinformation är avsedd som enkelt, generiskt informationsmaterial och återger därför inte de verkliga egenskaperna hos ett enda erbjudande.
Erbjudandets giltighetstid kan vara föremål för kvantitets- eller tidsbegränsningar, varefter det kanske inte längre är tillgängligt. Erbjudandets giltighetsdatum och kvantiteter anges på webbplatsen för att informera användaren om dem. Vino.com kan ändra varaktigheten eller mängden av ett erbjudande när som helst och efter eget gottfinnande, alltid se till att följa upp beställningar som lagts när ett specifikt erbjudande var giltigt. Ett erbjudande kan läggas ut flera gånger över tiden, även efter avtal med partnern eller produktleverantörerna. I vissa fall kan det hända att en produkt slut i lager efter beställning. När detta händer kommer Vino.com att återbetala användaren om vissa villkor är uppfyllda. Det är också möjligt att för vissa produkterbjudanden är en specifik produkt inte tillgänglig och användaren kommer att bli ombedd att ange ett eller flera preferenser vid beställning: under sådana omständigheter är användaren medveten om att han/hon kan få en annan produktvariant än den väljs vid beställning.
Som anges ovan, vid reklamförsäljning eller flash-deal formler, anges fullt pris i erbjudandet ("genomslagspris") och baserat på vilket Vino.com rabatt beräknas kan motsvara:
(i) det offentliga listpriset som anges av leverantören;
(ii) resultaten av marknadsundersökningar.
Metoder för att beräkna genomslagspriset varierar per produkt.
Vino.com kan också tillhandahålla en månatlig prenumerationstjänst ("Prenumerationstjänst "), t.ex. löpande och efter en begäran om tjänstaktivering från användaren och tills han/hon begär inaktivering. Tjänsten tillhandahåller leverans och leverans av vin och/eller produkter som valts av Vino.com efter eget gottfinnande och väljs bland dem i katalogen.
Detta är möjligt mot betalning av en avgift som anges på plats. Vino.com kan donera en procentandel av beställningssumman till välgörenhetsorganisationer, där det är möjligt, tilldela den till enheten som visas på plattformen då och då och i enlighet med sina egna bestämmelser om liberala donationer. Till exempel kan Vino.com donera dessa belopp till forskningsinstitutioner, sjukhus, ONLUS etc. I dessa fall kan användaren se det belopp som kommer att doneras till välgörenhet före kassan, i kundvagnens sammanfattning sida.

5
Köpförfarande och betalningsmetoder

Efter att ha informerats om erbjudandevillkoren kan användaren fortsätta med utcheckningen genom att följa proceduren på webbplatsen.
Före kassan visas en sammanfattning som visar enhetskostnaden för den valda produkten och totalen, om det finns mer än en beställning för samma produkt eller olika produkter. Kostnaden för eventuella frakt-, leverans- eller postavgifter kan vara fast eller variabel och beräknas utifrån produktens vikt, antal produkter och/eller destinationsadress som anges av användaren vid beställning. Frakt kan också ingå i försäljningspriset för vissa produkter eller vara gratis om beställningssumman går över ett angivet gränsbelopp eller om det finns ett specialerbjudande. Användaren informeras dock alltid om fraktkostnader före utcheckning och betalning. När beställningen har gjorts måste användaren fortsätta med betalningen till Vino.com, både vid direktförsäljning och vid mellanhandsförsäljning. Vid mellanhandsförsäljning kommer Vino.com att ta emot betalning för Partnerns räkning och för konto, och förblir i praktiken okänd för relationen mellan partnern och användaren. Om inte annat anges på produktinformationssidan måste det förstås att produkter säljs direkt av Vino.com.
Efter att betalningen har slutförts kommer användaren att få ett bekräftelsemail med information om beställda Produkter. E-postmeddelandet innehåller också en hänvisning till dessa användarvillkor. Dessutom kommer leverans- och faktureringsadressen att bekräftas. Produktförsändelse sker inom de tidsramar som anges i orderbekräftelsen. Leveranstid visas också före kassan, i kundvagnens sammanfattning eller på produktsidan. Denna information är endast vägledande, eftersom det inte alltid är möjligt att förutsäga kurirförseningar eller andra problem som orsakas av tredje part eller force majeure-händelser som inte kan hänföras till Vino.com. Vid tidsbegränsade erbjudanden ( flash-erbjudanden ) kan produkter levereras till användaren efter att erbjudandet har löpt ut. Om inget bekräftelsemail mottogs kan ordern inte anses vara avslutad. Om beställningsbeloppet debiteras användaren måste han/hon i så fall omedelbart meddela Vino.com genom att skicka ett e-postmeddelande till assistenza@vino.com, för att Vino.com ska kunna kontrollera vad som hände och eventuellt fortsätta med återbetalning.
Godkända betalningsmetoder, om inte annat anges eller överenskommits med användaren, är följande: kreditkort och förbetalda kort från Visa, Mastercard, Maestro, Postepay, American Express, Discover (Diners Club International och Pulse)-kort, PayPal -konto, Apple Pay och banköverföring. Vino.com kan också erbjuda kontanter kontant vid leverans vid alla eller vissa tillfällen och efter eget gottfinnande.
Om inte annat anges i erbjudandevillkoren, debiteras beloppet vid betalningsbekräftelse. Vid banköverföring anges bankinformation (IBAN), överföringsbelopp och ordernummer vid orderbekräftelse. Betalning via banköverföring bör ske inom det angivna datumet och alltid senast 2 dagar efter orderbekräftelse. Det är kanske inte möjligt att garantera att ordern fullgörs, när tidsfristen har passerat: i det här fallet kommer Vino.com att återbetala alla betalningar som tas emot efter tidsfristen, utan extra kostnader och via banköverföring.
I händelse av en prenumerationstjänst, godkänner användaren Vino.com att regelbundet debitera beloppet på kredit- eller förbetalda kortet. I detta avseende garanterar användaren tillgängligheten av respektive betalningsbelopp.
Om användaren inser att han/hon har lämnat felaktiga och/eller ofullständiga personuppgifter eller leveransadress, måste han/hon omedelbart meddela Vino.com inom beställningsdatumet genom att skicka ett e -postmeddelande till assistenza@vino.com. I alla fall är endast användaren ansvarig för felaktig och/eller ofullständig allmän information eller leveransadress, vilket leder till att han/hon förlorar betalt belopp om produkter levereras till främlingar.

6
Säkerhet i transaktioner

Vino.com bryr sig om användarnas säkerhet. Vino.com behandlar inte och lagrar inte betaltiteln (t.ex. kreditkortsnummer) som behandlas och/eller sparas av relevanta betaltjänstleverantörer. Det finns fält för att ange skyddade och krypterade betalningsuppgifter som hanteras direkt av betaltjänsten (Braintree, ett företag i PayPal-gruppen, Inc. Mer information om Braintree här och på PayPal här). Först efter att en betalningstransaktion har ägt rum informerar banktjänstleverantören Vino.com om betalningsresultat, utan att avslöja någon känslig information . Av denna anledning är Vino.com inte ansvarig för avslag på det kreditkort som användes för betalning. Vino.com kan därför inte på något sätt hållas ansvarig för direkta eller indirekta konsekvenser av kreditkortanvändning för att betala för beställda produkter och/eller tjänster.
Navigering på Vino.com är skyddad och krypterad med ett "128/256-bitars Extended Validation SSL" säkerhetscertifikat, utfärdat av Symantec/DigiCert och följer en exakt och konstant autentiseringsprocess av företagets information och om ägandet av domänen. Det är också möjligt att verifiera äktheten av certifikatet och dess ägande genom att klicka på lämplig skyddssektion i webbläsaren som används, vanligtvis bredvid adressfältet, på sidans titel eller i statusfältet.

7
Kupong

Vino.com kan ge rabattkoder (hädanefter även "Kupong") som användaren kan använda vid beställning. Kuponger utfärdas i form av en alfanumerisk kod och deras värde är obestridligt och bestäms av Vino.com efter eget gottfinnande. Användaren kan ange kupongkoden i lämpligt fält "Kupong" på beställning. På så sätt dras den angivna kupongen automatiskt från beställningens summa före betalning, exklusive fraktkostnader. Kupongprocentrabatter tillämpas inte på produkter som för närvarande erbjuds. Kuponger är i allmänhet tillgängliga för användaren under en begränsad tid, varefter de upphör att gälla. Det kan finnas ett minimibeställningsbelopp för kuponganvändning, under vilket kupongen inte är giltig. Om inte annat anges är kupongen personlig, kopplad till användarkontot och den kan användas på en enda beställning, varefter den automatiskt inaktiveras. Kuponger kan inte kombineras. Kuponger kan inte säljas, tilldelas och/eller överförs till tredje part om det inte är godkänt av Vino.com. Vino.com förbehåller sig rätten att avbryta alla tidigare utfärdade kuponger, även före deadline, utan att behöva lämna någon förklaring och utan rätt till ersättning eller ersättning. Vino.com kan också utfärda kuponger för användare som bjuder in bekanta, vänner och familj att se webbplatserbjudanden och registrera sig på den. Webbplatsen erbjuder några funktioner för att bjuda in andra människor; såsom "Rekommendera till en vän", "Skicka e -post med ett erbjudande", "Dela på Facebook", "Twitter / X", andra sociala nätverk etc. För varje ny gäst som beställer en produkt som erbjuds inom en viss tidsperiod kommer Vino.com att ge användaren en kupong som ska användas via användarkontot och vara giltig vid nästa beställning. Vino.com kommer att bestämma kupongvärdet då och då efter eget gottfinnande och förbehåller sig rätten att eliminera kuponger som utfärdas till förmån för användare som använder dem felaktigt, utan föregående meddelande och utan rätt till ersättning eller ersättning.

8
Frakt och leverans

Vino.com och möjliga partners accepterar beställningar som kan levereras i hela Italien, inklusive öarna, och de europeiska länder som anges i rullgardinsmenyn "Frakta till:" längst upp till vänster på vår webbplats. Frakten sker inom den tidsfrist som anges i erbjudandevillkoren, och vid tidsbegränsade erbjudanden (flash-deals) kan den börja från erbjudandets slutdatum. Frakten sker inom den tidsram som anges i orderbekräftelsen. Leveranstiden kan också visas före kassan, i kundvagnen eller på produktsidan. Denna information är bara en uppskattning, eftersom det inte alltid är möjligt att förutsäga någon budfördröjning. Vino.com syftar dock till att leverera produkterna inom 10 arbetsdagar från beställningsdatum, om inte annat anges på produktbladet, och i genomsnitt levereras beställningar inom 24/48 timmar (arbetsdagar) inom hela Italien, med undantag för öarna, vars genomsnittliga leveranstid är 48/72 timmar (arbetsdagar). I det osannolika fallet att produkter blir otillgängliga av någon anledning efter att Vino.com mottagit beställningen återbetalas alla mottagna betalningar, utan extra kostnad för användaren. Användaren kan informeras via e -post när produkten skickas av Vino.com, både vid direktförsäljning och mellanförsäljning. I det senare fallet kommer användaren att meddelas när Partner informerar Vino.com om att leveransen har skett.
Användaren kommer att få budets namn, om tillgängligt, och spårningskoden för försändelsen (fraktsedel eller "spårning"), genom vilken det kommer att vara möjligt att följa leveransstatus. Om den är tillgänglig kommer denna information också att synas i användarkontot.
Vino.com kan inte garantera att flera produkter som beställs samtidigt kommer att levereras tillsammans, eller att olika sändningar kommer fram till sin destination samtidigt. Erbjudanden kan faktiskt avse produkter som levereras av olika partners och/eller inte kommer från ett enda centraliserat lager. Det är inte möjligt att garantera en specifik leveranstid eller -datum eftersom detta beror på kurir, destinationsadress och leveransansvarig. Vino.com kan därför inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta konsekvenser av olika leveranstider. Orderleverans är avsedd på gatunivå, om inte annat anges vid beställning.
Vid leverans av flaskor använder Vino.com patenterade förpackningar godkända av kuriren, utformade för att säkerställa produktintegritet. Användaren måste dock vid leveransen kontrollera att förpackningen är intakt, inte skadad eller på annat sätt ändrad, inte ens i tätningen (tejp eller förpackningshållare) och att det inte finns några läckor. Eventuella skador på förpackningen och/eller på produkten måste omedelbart bestrids av användaren genom att skriva en begäran om kontroll av leveransdokumentet och ange en anledning, t.ex. "hål i förpackningen", "pressad förpackning", etc.). När detta dokument har undertecknats kan användaren inte längre göra anspråk på levererad produktstatus. Alla problem med produktintegritet, matchning eller fullständighet måste rapporteras inom 3 dagar från leverans, genom att skriva ett e -postmeddelande till: assistenza@vino.com eller till Partnerns e -postadress som anges i orderbekräftelsen och i användarkontot.
Om produktleveransen tar längre tid än väntat måste användaren meddela Vino.com, vilket kontrollerar leveransstatus eller andra problem med partnern och/eller direkt med kuriren. Efter ett leveransproblem (paket förlorat eller förstört under transport) kommer Vino.com att skicka produkten igen vid direktförsäljning eller begära ny frakt vid direktförsäljning med dropshipping eller mellanhandsförsäljning, om produkten är tillgänglig på lagret eller om partnern har den i lager, utan extra kostnader för användaren. Det betyder att det kommer att återbetalas det totala orderbeloppet vid direktförsäljning eller låta partnern fortsätta med återbetalningen (direkt eller via Vino.com) vid mellanförsäljning.

9
Produktens överensstämmelsegaranti

Vino.com arbetar flitigt och i god tro med att välja leverantörer och partners, se till att de kan leverera produktkvantiteter enligt beskrivningen i försäljningserbjudandena och med specifika egenskaper, under förståelse att Vino.com kan inte hållas ansvarig för skador på personer orsakade av eventuella kränkningar på tillverkarsidan. Vino.com kan dock inte garantera att informationen är fullständig för leverantören eller partnern eller en perfekt matchning mellan det som beskrivs i produktbladet eller erbjudandet och produkten som faktiskt levereras, liksom som en legitim användning av bilder, videor och distinkta tecken av leverantören eller partnern. Användaren är också medveten om att bilder som används för förslag ibland bara kan vara vägledande för produkten och inte alltid exakt matchar den levererade produkten. Vid mellanförsäljning, och därför partnerlevererade produkter, Partnern är ensamt ansvarig för att produkter som uppfyller garantin uppfylls. Alla klagomål måste skickas direkt till Partnerns e -postadress på orderbekräftelsessidan och även till assistenza@vino.com. Partnern kommer att ange verifierings-, reparations- eller ersättningsmetoder för produkterna och bemyndiga Vino.com att utfärda en återbetalning till förmån för användaren. Vid direktförsäljning är Vino.com det direkta ansvaret för att produkter som uppfyller garantin uppfylls. För produkter som inte uppfyller kraven kan användaren kontakta Vino.com genom att skicka ett e-postmeddelande till: assistenza@vino.com. Vino.com kommer att tillhandahålla namnet på ett reparationscenter för kontroll och reparation av produkter som omfattas av garantin, eller, när problemet har upptäckts, kommer det att betala för efterföljande reparation eller utbyte, vilket innebär att utfärda en återbetalning på användarens kreditkort som användes för den första betalningen eller utfärdande av en kupong med samma värde som den beställda produkten. Den rättsliga garantin är dock reserverad för konsumenter och för dem som gjort en beställning på Vino.com för ändamål som inte är relaterade till entreprenörs-, kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig verksamhet som de kan vara involverade i.

10
Uttag

Användare som begär en tjänst för ändamål som inte är relaterat till hans yrkesmässiga verksamhet har rätt att dra sig tillbaka från det onlineförsäljningsavtal som anges med Vino.com eller med partnern utan påföljder och utan att ge någon given förklaring, enligt och med verkan av art. 52 par. 1 i den italienska konsumentlagen, inom 14 dagar från det datum då han/hon tog emot produkterna som beställts på Vino.com. Kunden kan ångra avtalet enligt art. 54 par. 1 i konsumentlagen genom att fylla i formuläret i tillägg I, del B i konsumentlagen eller använda det som finns tillgängligt genom att klicka här, eller genom att lämna in någon annan uttrycklig förklaring om sitt beslut att säga upp avtalet. Denna deklaration ska skickas antingen med rekommenderad post till 3ND Srl, Via del Tiratoio, 1 IT50124 Florens (FI) eller via e-post till assistenza@vino.com eller per fax till +39 055 09 35 599. Vid mellanhandsförsäljning är det också möjligt att skicka dokumentet till partnerns e-postadress som anges på orderbekräftelsessidan och i användarkontot och sätta Vino.com i CC. Den registrerade posten, e-postmeddelandet eller faxet ska innehålla en uppgift om produkten och ordernumret. Bevisbördan för att utöva ångerrätten i enlighet med konsumentlagens föreskrifter ligger på användaren.
. För att utnyttja ångerrätten, såvida inte Vino.com eller partnern samlar in produkterna för användaren, måste han/hon returnera produkter utan onödigt dröjsmål och alltid inom 14 dagar från det datum då han/hon informerade Vino.com eller partnern om sitt beslut att säga upp avtalet, enligt art. 54, par. 4. Användaren måste tillämpa dokumentet som mottagits från Vino.com på förpackningen, se till att det är synligt och innehåller leveransadress och nödvändiga orderdetaljer för att bättre kunna identifiera den returnerade produkten på destination. Användaren uppmanas att infoga en kopia av detta dokument även inuti förpackningen, för att förhindra förlust och oförmåga att identifiera den returnerade produkten när den har nått lagret. Fraktkostnader ska betalas av användaren såvida inte Vino.com informerade honom/henne om annat vid avtalets upphörande, enligt art. 57 par. 1 i konsumentlagen.
Produkterna ska alltid förvaras, hanteras och inspekteras med vanlig flit och returneras intakta, komplett i alla delar, med alla tillbehör och instruktionsblad, identifieringsmärken och originaletiketter, om sådana finns, fortfarande bifogad. De ska vara obrutna och inte manipulerats, samt perfekt lämpade för avsedd användning och fria från tecken på slitage eller smuts.
Enligt art. 57 par. 2 i konsumentlagen är användaren ansvarig för eventuella värdeminskningar till följd av annan produktmanipulation än den som är nödvändig för att fastställa produkternas art, egenskaper och funktion. I det här fallet kan Vino.com sänka återbetalningsbeloppet på grund av denna värdeminskning. Ett skriftligt meddelande ska lämnas för att informera användaren inom 5 arbetsdagar från produktmottagning. Om återbetalningen redan har gjorts bör den ge användaren bankuppgifter för betalning av det belopp som användaren är skyldig på grund av produktens värdeminskning.
Vino.com kan vägra att acceptera en retur även för livsmedelsprodukter som har konsumerats delvis. Enligt art. 59 i konsumentlagen kan skräddarsydda och specialtillverkade produkter eller produkter som inte kan skickas tillbaka eller kan ändras i smak eller försämring inte returneras.

11
Undantag från ångerrätten

Det står klart att att användaren inte kan utöva rätten till ångerrätt efter fullständig leverans av produkterna av Vino.com om leveransen själv har börjat med uttryckligt samtycke från användaren och han har accepterat att förlora ångerrätten efter fullständig utförande av tjänsten av Vino.com.
Enligt art. 59 i den italienska konsumentlagen, kan skräddarsydda och specialgjorda produkter inte returneras, eller produkter som kan ändra smak eller brytas ner.

12
Återbetalning

Möjliga återbetalningar från Vino.com kommer att göras i enlighet med artikel 56 par.1 i den italienska konsumentlagen så snart som möjligt och alltid inom 14 dagar från det att händelsen som orsakade återbetalningen ägde rum, och vid en retur av produkten från den dag då Vino.com informeras om att användaren utövar rätt att returnera den . Vino.com kommer att fortsätta med återbetalningen med samma betalningsmetod som användaren gjorde för den första transaktionen, om inte annat överenskommits med användaren och om han/hon behöver bära kostnader för en annan betalningsmetod. Om användaren uttryckligen valt en annan leveransmetod med högre leveransavgifter jämfört med standardleverans av Vino.com ("ExtraFees") behöver Vino.com inte återbetala respektive extra kostnad. Det är fortfarande underförstått att om inte Vino.com bestämde sig för att returnera produkterna direkt, kommer det att kunna stoppa återbetalningsförfarandet tills produkterna har mottagits eller tills användaren har lämnat bevis på produkters retur, baserat på vilket scenario som inträffar först.

13
Ansvar för Vino.com

Vino.com kommer inte att hållas ansvarigt för skador som orsakas av webbplatsanvändning, till exempel virus, försummelse, avbrott i tjänsten och funktionsstörningar i programvaran, även på användarens enheter, som hindrar eller fördröjer tillhandahållande av tjänster. Om allt detta beror på yttre omständigheter ligger de alla utanför Vino.coms ansvar. Det kommer endast att hållas ansvarigt för eventuella fel eller förändringar i direktförsäljning, medan det under inga omständigheter kommer att vara ansvarigt för förändringar i mellanhandsförsäljning, för vilka endast partnern kommer att bära ansvar gentemot användaren. Följaktligen informeras användaren om att han/hon i dessa situationer endast kommer att behöva rikta klagomål till partnern. Vino.com och/eller partnern kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för fel eller förändringar utanför deras direkta kontroll, t.ex. (i) force majeure; (ii) händelser som orsakats av tredje part, till exempel avbrott eller fel på telefonleverantörers tjänster och/eller kraftledningar, eller utelämnanden från avsändare eller transportörer.

14
Industriella och immateriella egenskaper

Förutsatt att det finns en begränsning av användningen av Partners särskiljande tecken, innehar Vino.com alla rättigheter relaterade till det grafiska och konceptuella innehållet på webbplatsen, såväl som de distinkta tecknen som är synliga på det. Reproduktion, även delvis, av innehållet och grafiken på webbplatsen är förbjuden, liksom reproduktion av särskiljande tecken. Vino.com innehar också teknikplattformen för webbplatshantering.

15
Integritetspolicy

Personuppgifter samlas in och behandlas för att följa upp användares förfrågningar. Vino.com garanterar sina användare att arbeta i enlighet med lagstiftningen om behandling av personuppgifter, som regleras av sekretesslagen enligt lagdekret nr. 196/2003. Sekretesspolicyn ska betraktas som en integrerad och väsentlig del av dessa allmänna villkor och är tillgänglig i sekretessavsnittet på webbplatsen eller genom att klicka här. Den registeransvarige är 3ND Srl. Alla klagomål måste därför riktas till:

3ND Srl
Via del Tiratoio, 1
IT50124 FLORENCE (FI)
assistenza@vino.com
Faxa +39 055 09 35 599


Vid registrering kan användaren bli skyldig att ge sitt samtycke till mottagande av kommersiell information, inklusive nyhetsbrev. I det här fallet kan användaren ge sitt samtycke eller inte.

16
Cookies

Cookies möjliggör korrekt webbplatsfunktion. De används för att få information om terminaler, om operativsystemet, om IP-adressen och om vilken typ av webbläsare som används för att ge användaren en bättre navigationsupplevelse. Detta är i allmänhet statistisk data, som inte innehåller känslig information. Det är möjligt att neka ditt samtycke till användning av cookies genom att aktivera alternativet att inaktivera dem i webbläsaren eller på den enhet som används.
Mer information om cookies finns genom att klicka hår.

17
Länkar till tredje parts webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar, i form av hyperlänkar eller banners, till externa webbplatser och tredjepartswebbplatser. Vino.com utövar ingen kontroll över nämnda webbplatser och tar inget ansvar för noggrannheten, naturen, kvaliteten och fullständigheten av informationen på tredje parts webbplatser. Innehållet på sådana webbplatser representerar inte produkter, tjänster eller information från Vino.com.

18
Förlikningsförfarande. Tillämplig lag och behörig domstol

Dessa allmänna villkor kommer att regleras i alla avseenden av italiensk lag.
För varje tvist om tolkning, utförande och/eller uppsägning av avtalet mellan användaren och Vino.com, i fallet med direktförsäljning, eller mellan användaren och partneren i händelse av en mellanliggande försäljning, erkänner parterna att det kommer att vara behörig domare på användarens bostadsort eller hemvist, om samma betraktas som en konsument enligt gällande lagar. Om användaren istället är en professionell, i fallet med direktförsäljning kommer den att vara behörig domstolen i Florens, medan i fallet med mellanliggande försäljning är partnerns domstol för behörig hemvist.

19
Alternativ tvistlösning (så kallad alternativ tvistlösning/tvistlösning online) och Netcomm gemensam förlikning

Vino.com informerar konsumenten Användaren enligt artikel 141-sexies i konsumentlagen att, om han har lagt fram ett klagomål till Vino.com, men inte har varit nöjd med resultatet av samma eller inte har fått svar inom 30 dagar, kan starta det gemensamma förlikningsförfarandet som inrättats av Netcomm Consortium. Användaren kan hitta mer information om denna procedur samt länken till relaterad reglering på http://www.consorzionetcomm.it/Spazio_Consumatori/Conciliazione-Paritetica/Conciliazione-Paritetica.kl. Ansökningsformuläret måste skickas till conciliazione@consorzionetcomm.it eller per fax till följande nummer: +39 02 87181126. Förlikningsförfarandet inför Netcomm Consortium kommer att genomföras i enlighet med artikel 49 par. 1 V av lagdekretet från den 6 september 2005 n. 206 (konsumentlagen).
Vino.com informerar också konsumenten Användaren att med EU: s förordning 524/2013 från den 21 maj 2013 inrättades en europeisk plattform för online-lösning av konsumenttvister, som kan nås på följande adress http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ("ODR-plattform"). Genom ODR-plattformen kan konsumenten konsultera listan över ADR-organ, hitta länken till var och en av dem och starta ett online-lösningsförfarande för den tvist som han är inblandad i. För mer information kan du kontakta Vino.com via e-post: assistenza@vino.com eller via fax på +39 055 09 35 599.

Åtgärd pågår, vänta...

Efter ditt uttryckliga godkännande använder Vino.com tredjepartspartners profileringscookies för att erbjuda dig information och reklam i linje med dina preferenser. Du kan ställa in dina preferenser genom att klicka här. Genom att välja "Godkänner" samtycker du till användningen av alla typer av cookies, medan stänger denna banner aktiveras endast de tekniska cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. För mer information, se vår cookiepolicy