Gaat u op vakantie? 🚗 Kies wijnen die direct leverbaar zijn om ze meteen te ontvangen op uw vakantiebestemming. 🏖️

RELEVANTE INFORMATIE VOLGENS ART. 49 VAN DE CONSUMENTENCODE

Dit is een uittreksel met de relevante informatie van de Vino.com Algemene Verkoopvoorwaarden, beschikbaar door hier te klikken

a) Wie is Vino.com - 3ND Srl: 3ND Srl (hierna Vino.com ) is een bedrijf met maatschappelijke zetel in Italië, Florence, 50124, Via del Tiratoio, 1, CF en btw-nummer IT06031960484, handelsregister FI 594577 , telefoonnummer +39 055 53 59 755, faxnummer +39 055 09 35 599, e-mailadres assistenza@vino.com. Eventuele klachten per gewone post kunnen worden gestuurd naar Vino.com op bovenstaand adres.

b) Aangeboden producten: de door Vino.com aangeboden producten hebben betrekking op de categorieën voeding, accessoires en gedistilleerd (wijnen, mousserende wijnen, rum, grappa, overige gedistilleerd en gedistilleerd). De Site is uitsluitend bedoeld voor Gebruikers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De producten kunnen worden verkocht via een permanente catalogus of via "flash-deal"-formules of promoties die voorzien in productbeschikbaarheid afhankelijk van hoeveelheid en/of tijdslimieten. De verkoop van producten vindt, tenzij anders aangegeven in het productblad, plaats door Vino.com ("Directe Verkoop"). Sommige producten kunnen worden verkocht met dropshipping-formules en/of door commerciële partners van Vino.com ("Tussentijdse verkoop").

c) Prijs van de producten: de totale prijs van de producten, inclusief belastingen, wordt voor elk product vermeld in de catalogus en in het bijbehorende detailblad; de kosten van eventuele verzendings-, leverings- of portokosten kunnen vast of variabel zijn, berekend op basis van het gewicht van de goederen, het aantal geselecteerde items en/of het bestemmingsadres dat door de gebruiker tijdens het aankoopproces is opgegeven. Verzendkosten kunnen ook in de verkoopprijs van sommige artikelen zijn inbegrepen of gratis zijn in het geval dat het totale bedrag van de bestelling een bepaalde waarde overschrijdt of in het geval van specifieke promoties. In ieder geval wordt de Gebruiker altijd op de hoogte gebracht van het bedrag van de verzendkosten voordat de aankoopprocedure wordt afgesloten en de betaling wordt uitgevoerd. Over het algemeen bedragen de verzendkosten 6,90 € en zijn ze gratis voor bestellingen gelijk aan of groter dan 69,90 €.

d) Betaalmethoden: Vino.com accepteert de volgende betaalmethoden: creditcard en prepaidkaarten van de Visa, Mastercard, Maestro, Postepay, American Express, Discover (Diners Club International en Pulse) circuits, met PayPal, Apple accounts Pay en overschrijving. Vino.com kan, in sommige of alle gevallen en naar eigen goeddunken, de alternatieve betaalmethode onder rembours aanbieden (contant bij levering van de goederen). In het geval van een bankoverschrijving worden bij de orderbevestiging de bankgegevens (IBAN), het bedrag van de overboeking en het ordernummer vermeld. Betaling per bankoverschrijving dient te geschieden binnen de eventueel aangegeven termijnen en in ieder geval niet later dan 2 dagen na de orderbevestiging.

e) Levertijden: Vino.com slaagt er gemiddeld in om de door Gebruikers gekochte producten binnen 24/48 werkuren na ontvangst van de bestelling te leveren. De verwachte leverdatum staat over het algemeen vermeld op het productblad, in het overzicht en in de orderbevestiging. Bestellingen worden over het algemeen verzonden via een koeriersdienst van UPS of BRT. In sommige gevallen is het mogelijk dat de levering vertraging oploopt als gevolg van de tijdelijke onbeschikbaarheid van de producten in het magazijn van Vino.com als gevolg van vertragingen in de levering van de goederen door de producenten/leveranciers of de koeriersdiensten die verantwoordelijk zijn voor levering aan de klant: in deze gevallen biedt Vino.com de klant aan te wachten of een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van zijn bestelling te ontvangen.

f) Klachten: klachten van klanten, die per post naar Vino.com kunnen worden gestuurd op het volgende adres Via del Tiratoio, 1, 50124 FIRENZE (FI), per e-mail op assistenza@vino.com of per fax op +39 055 09 35 599, ze worden beheerd door Vino.com volgens de volgorde van binnenkomst, behalve de meest ernstige gevallen die voorrang hebben op de andere. In ieder geval biedt Vino.com maximale ondersteuning aan zijn klanten en reageert het gemiddeld binnen 24/48 werkuren na ontvangst op klachten.

g) Herroepingsrecht: de Klant, een natuurlijke persoon die de levering van een dienst aanvraagt voor doeleinden die geen verband houden met zijn professionele activiteit ('Consument'), heeft het recht om het koopcontract dat met Vino.com of met de Partner zonder boete en zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen op grond van en krachtens art. 52 paragraaf 1 van de Consumentencode, die loopt vanaf de dag van ontvangst van het product gekocht op Vino.com . De herroeping kan door de klant worden uitgeoefend overeenkomstig art. 54 paragraaf 1 van de Consumentenwet, door gebruik te maken van het formulier voor herroeping waarnaar wordt verwezen in bijlage I, deel B van de Consumentenwet, of door gebruik te maken van het formulier dat beschikbaar door hier te klikken of door een andere expliciete verklaring van uw beslissing tot herroeping in te dienen uit het contract, te verzenden of per brief met ontvangstbewijs, naar 3ND Srl, Via del Tiratoio, 1 IT50124 Florence (FI) of per e-mail naar assistenza@vino.com of per fax naar +39 055 09 35 599 of, in het geval van Intermediate Verkoop, ook naar het e-mailadres van de Partner dat is aangegeven op de aankoopbevestigingspagina en ook aanwezig is in het gebruikersaccount, waardoor ook Vino.com bekend wordt.
De brief met ontvangstbewijs, e-mail of fax moet de aanduiding van het product en het bestelnummer bevatten. De bewijslast met betrekking tot de juiste uitoefening van het herroepingsrecht, in overeenstemming met de hierboven aangegeven procedure, ligt bij de Gebruiker. Na de juiste uitoefening van de herroeping, zal de Gebruiker, tenzij Vino.com of de Partner de goederen niet rechtstreeks ophaalt, de verplichting hebben om de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de Gebruiker heeft aan Vino.com of aan de Partner zijn beslissing meegedeeld om het contract op grond van art. 54, ca. 4. De Gebruiker dient het van Vino.com ontvangen document zichtbaar op de verpakking aan te brengen naar aanleiding van voornoemde kennisgeving van herroeping, waarin het verzendadres en de benodigde bestelgegevens reeds zijn aangegeven om de retourzending op de bestemming te identificeren. De Gebruiker wordt aangeraden een kopie van dit document ook in de verpakking te plaatsen om verlies of de onmogelijkheid om de retourzending te identificeren zodra deze in het magazijn is aangekomen, te voorkomen. De relatieve verzendkosten van de goederen zijn voor rekening van de Gebruiker, tenzij Vino.com hem hierover niet heeft geïnformeerd bij het sluiten van het contract.
De goederen moeten in ieder geval met normale zorgvuldigheid worden bewaard, behandeld en geïnspecteerd en intact worden geretourneerd, compleet in al hun onderdelen, vergezeld van alle accessoires en folders, identificatielabels en originele labels, indien aanwezig, nog aan de goederen bevestigd en intact. niet geknoeid, maar ook perfect geschikt voor het beoogde gebruik en vrij van tekenen van slijtage of vuil.
Zoals vereist door art. 57 lid 2 van de Consumentenwet, is de gebruiker verantwoordelijk voor elke waardevermindering die het gevolg is van een andere behandeling van de goederen dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. In dit geval kan Vino.com, na schriftelijke mededeling die binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen aan de Gebruiker moet worden verzonden, het bedrag van de terugbetaling verminderen als gevolg van deze waardevermindering, op voorwaarde dat de restitutie reeds is betaald, de bankgegevens voor de betaling van het door Gebruiker verschuldigde bedrag wegens waardevermindering van het actief.
Vino.com kan een opname weigeren voor voedingsproducten die zelfs maar gedeeltelijk zijn geconsumeerd. Op grond van art. 59 van het voornoemde consumentenwetboek, zijn goederen die op maat zijn gemaakt of gepersonaliseerd of die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd of onderhevig zijn aan snelle wijziging of verslechtering, uitgesloten van de mogelijkheid tot herroeping.

h) Uitzonderingen op het herroepingsrecht: het herroepingsrecht kan door de Gebruiker niet worden uitgeoefend na de volledige levering van de producten door Vino.com indien de levering zelf is begonnen met de uitdrukkelijke instemming van de Gebruiker en deze laatste heeft aanvaard om het herroepingsrecht verliezen na volledige uitvoering van de dienst door Vino.com. In ieder geval is op grond van art. 59 van de Consumentenwet zijn goederen die op maat zijn gemaakt of gepersonaliseerd of die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd of onderhevig zijn aan snelle wijziging of verslechtering, uitgesloten van de mogelijkheid tot herroeping.

i) After-sales assistentie: de after-sales service wordt gratis aangeboden via e-mail assistenza@vino.com of door te bellen naar +39 055 53 59 755 van maandag tot en met vrijdag behalve op feestdagen van 9:00 tot 18:00 uur (CET) (Assistentie Service - Helpdesk aangeboden door Italia van Vino.com (3ND Srl) met nationale geografische nummering tegen een basistarief (de kosten van het gesprek zijn afhankelijk van de gebruikte telefonist) Op de site is er ook een chat voor hulp in realtime die een variabele dekking kan hebben in over de beschikbaarheid van het assistentiepersoneel.

j) Duur van de algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden regelen de relatie tussen Vino.com en de Gebruiker, ongeacht het specifieke gekochte product. De Algemene Contractvoorwaarden met betrekking tot elke individuele aankoop duren tot de aankoop correct is voltooid, terwijl ze onbepaald zijn in het geval van aankopen met de formule "abonnement".

k) Wettelijke garantie van overeenstemming: Vino.com werkt ijverig en te goeder trouw bij het selecteren van leveranciers en partners, en controleert hun daadwerkelijke geschiktheid om de producten te leveren in de hoeveelheden en volgens de kenmerken beschreven in de aankoopaanbiedingen, met dien verstande dat Vino.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen als gevolg van enige overtreding door de producenten. In ieder geval kan Vino.com niet instaan voor de volledigheid of de inhoud van de door de Leverancier of de Partner verstrekte informatie of de perfecte overeenstemming van hetgeen in het product of de aanbiedingsbrief is beschreven met het daadwerkelijk geleverde product, evenals de rechtmatigheid van het gebruik door de Leverancier of Partner van afbeeldingen, video's en onderscheidende tekens. De gebruiker is zich er tevens van bewust dat de afbeeldingen die op de offertes worden gebruikt soms slechts een indicatie van het product kunnen zijn en niet altijd een getrouwe weergave van het geleverde product kunnen zijn. In het geval van Tussenverkoop, en dus van producten die rechtstreeks door een Partner worden geleverd, is deze als enige verantwoordelijk voor de conformiteit van de producten onder garantie. Eventuele klachten moeten rechtstreeks naar de Partner worden gestuurd via e-mail naar het adres in de aankoopbevestiging en ter informatie ook naar assistenza@vino.com. De Partner zal de methoden voor verificatie, reparatie of vervanging van de goederen aangeven, of Vino.com machtigen om een terugbetaling aan de Gebruiker uit te voeren. In het geval van directe verkoop is Vino.com direct verantwoordelijk voor de conformiteit van de producten onder garantie. In het geval van producten die niet-conform blijken te zijn, zal de Gebruiker contact opnemen met Vino.com door een e-mail te sturen naar: assistenza@vino.com. Vino.com zal in dergelijke gevallen een reparatiecentrum aanwijzen dat geschikt is voor het controleren en repareren van de goederen onder garantie of voor het ophalen van het product en voor daaropvolgende reparatie of vervanging of voor terugbetaling door creditering van de titel die oorspronkelijk voor betaling is gebruikt. Coupon voor een bedrag gelijk aan het bedrag van het gekochte product. In ieder geval is de wettelijke garantie voorbehouden voor consumenten of voor personen die een aankoop hebben gedaan op Vino.com voor doeleinden die geen verband houden met enige ondernemende, commerciële, ambachtelijke of professionele activiteit.

l) Deposito's of andere financiële garanties: deposito's of andere financiële garanties worden over het algemeen niet van de Klant gevraagd. Mocht het nodig zijn om door te gaan met dergelijke verzoeken, dan zal Vino.com de gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen met kennisgevingen op de site en per e-mail.

m) Beveiliging: Vino.com besteedt aandacht aan privacy en gegevensbeveiliging en gebruikt een SSL-certificaat met de hoogste mate van bescherming die momenteel beschikbaar is voor surfen op het web en uitgebreid naar alle pagina's van de site (128/256-bit Certificate Extended Validation SSL uitgegeven by Symantec/DigiCert): op deze manier worden uw persoonlijke gegevens altijd versleuteld. Het is mogelijk om de authenticiteit van het Vino.com -beveiligingscertificaat en het eigendom ervan te controleren door in het juiste beveiligingsgedeelte van de gebruikte browser te klikken, meestal naast de adresbalk, op de paginatitel of op de statusbalk.
Verder worden betalingsinformatie zoals creditcardgegevens niet doorgegeven en worden ze niet verwerkt/opgeslagen door Vino.com omdat ze rechtstreeks door het banksysteem worden verwerkt en/of opgeslagen. Vino.com maakt gebruik van de professionele betalingsdiensten Braintree, een bedrijf van de PayPal, Inc.-groep, die de consument maximale bescherming en vertrouwelijkheid garanderen.

Wordt uitgevoerd, even wachten a.u.b....

Behoudens uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming zal Vino.com gebruik maken van profileringscookies van externe partners om u te voorzien van informatie en reclame in overeenstemming met uw voorkeuren. U kunt uw voorkeuren instellen door hier te klikken. Door "Accepteren" te selecteren stemt u in met het gebruik van alle soorten cookies, terwijl deze banner te sluiten alleen de technische cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de site geactiveerd zullen worden. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid