RELEVANTE INFORMATIE VOLGENS ART. 49 VAN DE CONSUMENTENCODE

Dit is een uittreksel met de relevante informatie van de Verkoopvoorwaarden van Vino.com , beschikbaar via de volgende link: inhoud / voorwaarden-gebruik

a) Wat is Vino.com - 3ND Srl: 3ND Srl (hierna Vino.com ) is een bedrijf met statutaire zetel in Italië, Florence, 50124, Via del Tiratoio, 1, CF en BTW-nummer IT06031960484, ondernemingsregister FI 594577, telefoonnummer + 390555359755, faxnummer +390550935599, e-mailadres assistenza@vino75.com. Eventuele klachten per post kunnen worden gestuurd naar Vino.com op het hierboven vermelde adres.

b) Aangeboden producten: de producten die door Vino.com worden aangeboden, hebben betrekking op de categorie voedsel, alcohol en accessoires (wijnen, mousserende wijnen, rum, grappa, andere distillaten en sterke drank). De site is uitsluitend gericht op gebruikers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De producten kunnen worden verkocht via een permanente catalogus of via "flash-deal" -formules, dat wil zeggen promoties die voorzien in de beschikbaarheid van producten die onderworpen zijn aan kwantitatieve en / of tijdslimieten. De verkoop van producten vindt plaats, tenzij anders aangegeven in het productblad, door Vino.com ("Direct Selling"). Sommige producten kunnen worden verkocht met drop-shipping-formules en / of door commerciële partners van Vino.com ("Intermediate Selling").

c) Prijs van producten: de totale prijs van producten, inclusief belastingen, wordt voor elk product aangegeven in de catalogus en in het bijbehorende gedetailleerde blad; de kosten van eventuele verzend-, leverings- of portokosten kunnen vast of variabel zijn, berekend op basis van het gewicht van de goederen, het aantal geselecteerde items en / of het bestemmingsadres dat door de gebruiker tijdens het aankoopproces is aangegeven. De verzendkosten kunnen ook zijn inbegrepen in de verkoopprijs van sommige artikelen of gratis zijn als het totale bedrag van de bestelling hoger is dan een bepaalde waarde of in het geval van specifieke promoties. De gebruiker wordt echter altijd geïnformeerd over het bedrag van de verzendkosten voordat de aankoopprocedure wordt afgerond en de betaling wordt gedaan. Over het algemeen bedragen de verzendkosten 6,90 € voor zendingen door heel Italië, inclusief eilanden, en zijn ze gratis voor bestellingen met een bedrag gelijk aan of groter dan 69,90 €.

d) Betaalmethoden: Vino.com accepteert de volgende betalingsmethoden: creditcard en prepaidkaarten Visa, Mastercard, Maestro, Postepay, American Express, Discover (Diners Club International en Pulse), met PayPal-rekening, Apple Pay en bankoverschrijving. Vino.com kan, in sommige of alle gevallen naar eigen goeddunken, het alternatieve betalingsmiddel aanbieden onder rembours. In het geval van een bankoverschrijving worden bij bevestiging van de bestelling de bankgegevens (IBAN), het bedrag van de bankoverschrijving en het ordernummer vermeld. Betaling via overschrijving dient te geschieden binnen de aangegeven termijnen en in ieder geval binnen 2 dagen na bevestiging van de bestelling.

e) Levertijd: Vino.com kan de door Gebruikers gekochte producten gemiddeld binnen 24/48 werkuren na ontvangst van de bestelling leveren. De verwachte leverdatum staat over het algemeen vermeld op de productkaart, in het overzicht en in de orderbevestiging. Bestellingen worden over het algemeen verzonden via UPS Express Courier of BRT. In sommige gevallen is het mogelijk dat de levering onderhevig is aan vertragingen als gevolg van tijdelijke onbeschikbaarheid van de producten in het Vino.com-magazijn als gevolg van vertragingen bij de levering van de goederen door de producenten / leveranciers of de koeriers die verantwoordelijk zijn voor de levering aan de klant : in deze gevallen stelt Vino.com de klant voor om te wachten of een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van uw bestelling te ontvangen.

f) Klachten: klachten van klanten, die per post naar Vino.com kunnen worden gestuurd op het volgende adres Via del Tiratoio, 1, 50124 FIRENZE (FI), per e-mail naar het adres assistenza@vino75.com of via fax naar de nummer +390550935599, worden beheerd door Vino.com volgens de volgorde van aankomst, behalve in de ernstigste gevallen die met voorrang worden behandeld boven de andere. Vino.com biedt in ieder geval maximale ondersteuning aan haar klanten en reageert gemiddeld binnen 24/48 werkuren na ontvangst op klachten.

g) Herroepingsrecht: de klant, een natuurlijke persoon die om het verlenen van een dienst vraagt voor doeleinden die geen verband houden met zijn / haar professionele activiteit ('consument'), zal zich moeten terugtrekken uit de koopovereenkomst die is afgesloten met Vino.com of met de partner zonder boetes en zonder opgaaf van redenen, binnen 14 werkdagen op grond van en voor de gevolgen van de kunst. 52 paragraaf 1 van de consumentencode, die begint op de dag van ontvangst van het product gekocht op Vino.com . De herroeping zal door de Klant worden uitgeoefend overeenkomstig art. 54 lid 1 consumentencode, gebruikmakend van het herroepingsformulier in bijlage I, deel B van de consumentencode of gebruikmakend van het formulier dat beschikbaar is op de link: inhoud / herroeping van het recht of door een andere expliciete verklaring te presenteren van zijn besluit om de overeenkomst te herroepen, te sturen of per brief met ontvangstbewijs, naar 3ND Srl, Via del Tiratoio, 1 IT50124 Florence (FI) of per e-mail naar het adres assistenza@vino75.com of via fax naar +390550935599 of, in het geval van Tussentijdse verkoop, ook naar het e-mailadres van de partner aangegeven op de aankoopbevestigingspagina en ook aanwezig in het gebruikersaccount, met kennis ook Vino.com .
De brief met ontvangstbevestiging, de e-mail of fax moet de vermelding van het product en het bestelnummer bevatten. De bewijslast met betrekking tot de juiste uitoefening van het herroepingsrecht, volgens de hierboven aangegeven procedure, wordt door de gebruiker in rekening gebracht. Na de juiste uitoefening van de herroeping heeft de gebruiker, tenzij Vino.com of de partner het activum niet rechtstreeks ophaalt, het recht om de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop de gebruiker heeft meegedeeld, terug te sturen. aan Vino.com of aan de Partner zijn beslissing om het contract op te zeggen overeenkomstig art. 54, c. 4. De gebruiker moet op de verpakking op een zichtbare manier het document aanbrengen dat Vino.com ™ heeft ontvangen na het hierboven vermelde herroepingsbericht, waarin al het verzendadres en de bestelgegevens zijn vermeld die nodig zijn om de terugkeer naar de bestemming te identificeren . We raden de gebruiker aan om een kopie van dit document ook in de binnenkant van de verpakking op te nemen, om verlies of de onmogelijkheid om de retourzending na ontvangst in het magazijn te identificeren, te voorkomen. De relatieve verzendkosten van de goederen worden aan de gebruiker in rekening gebracht, behalve in het geval dat Vino.com hem niet heeft geïnformeerd over de akte van het sluiten van de overeenkomst.
De goederen moeten in ieder geval met normale zorg worden bewaard, behandeld en geïnspecteerd en intact worden teruggegeven, compleet in al hun onderdelen, vergezeld van alle accessoires en folders, identificatielabels en eventuele originele labels, nog steeds bevestigd aan de goederen en intact en niet geknoeid, maar ook perfect geschikt voor het beoogde gebruik en vrij van tekenen van slijtage en vuil.
Zoals voorzien door de kunst. 57 lid 2 van de consumentencode is de gebruiker verantwoordelijk voor elke waardevermindering als gevolg van manipulatie van het goed anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van het actief zelf vast te stellen. In dit geval kan Vino.com , na schriftelijke mededeling die binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen naar de gebruiker moet worden verzonden, het bedrag van de terugbetaling verlagen vanwege deze waardevermindering, mits deze, in het geval dat de terugbetaling al is betaald, de bankgegevens voor de betaling van het verschuldigde bedrag van de gebruiker als gevolg van de waardevermindering van het onroerend goed.
Vino.com kan weigeren een opname te accepteren voor voedselproducten die zelfs gedeeltelijk zijn geconsumeerd. Overeenkomstig de kunst. 59 van de voornoemde Consumentenwet is uitgesloten van de mogelijkheid om de goederen op maat of op maat te herroepen of dat ze, naar hun aard, niet kunnen worden geretourneerd of onderhevig zijn aan snelle wijziging of verslechtering.

h) Uitzonderingen op het herroepingsrecht: het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend door de gebruiker na de volledige levering van de producten door Vino.com als de levering zelf is begonnen met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker en hij heeft aanvaard om de herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst door Vino.com . In ieder geval, volgens de art. 59 van de Consumentenwet, zijn uitgesloten van de mogelijkheid van uitsparing de goederen op maat of gepersonaliseerd of die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd of zijn onderhevig aan snelle verandering of verslechtering.

i) Ondersteuning na verkoop: de service na verkoop wordt kosteloos verleend door een e-mail te sturen naar assistenza@vino75.com of door te bellen naar +390555359755 van maandag op vrijdag behalve op feestdagen van 9.00 tot 13.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur (Hulpdienst - Helpdesk aangeboden door Italië vanaf Vino.com (3ND Srl) met nationaal geografisch nummer tot basistarief (de kosten van het gesprek zijn afhankelijk van de gebruikte telefoniste) Op de site is er ook een realtime hulpchat die een variabele dekking kan hebben op basis van over de beschikbaarheid van het personeel dat aan de bijstand is toegewezen.

j) Duur van de algemene voorwaarden: De algemene contractvoorwaarden regelen de relatie tussen Vino.com en de gebruiker, ongeacht het specifieke gekochte product. De algemene contractvoorwaarden voor elke individuele aankoop duren tot de aankoop niet correct is voltooid, terwijl ze van onbepaalde duur zijn in het geval van aankopen met de formule "in abonnement".

k) Wettelijke garantie van overeenstemming: Vino.com handelt ijverig en te goeder trouw bij het selecteren van leveranciers en partners, het verifiëren van de feitelijke geschiktheid hiervan om de producten te leveren in de hoeveelheden en volgens de kenmerken beschreven in de koopaanbiedingen, met dien verstande dat Vino.com niet verantwoordelijk kan zijn voor schade aan personen als gevolg van enige overtreding door de fabrikanten. In ieder geval zal Vino.com niet in staat zijn om de volledigheid, noch de inhoud van de door de leverancier of de partner verstrekte informatie te garanderen, noch van de perfecte overeenstemming van wat in het productblad of de aanbieding wordt beschreven met het daadwerkelijk geleverde product, zoals evenals de legitimiteit van het gebruik door de leverancier of partner van afbeeldingen, video's en onderscheidende tekens. De gebruiker is zich er ook van bewust dat de afbeeldingen die op de voorstellen worden gebruikt soms slechts een indicatie kunnen zijn van het product en niet altijd, getrouw het geleverde product vertegenwoordigen. In het geval van tussenverkoop, en dus van producten die rechtstreeks door een partner worden geleverd, zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van de producten onder garantie. Eventuele klachten moeten rechtstreeks naar de partner worden gestuurd via e-mail naar het adres in de aankoopbevestiging en voor informatie ook naar assistenza@vino75.com. Partner zal voorzien in het aangeven van de verificatiemethoden, reparatie of vervanging van de goederen, of om Vino.com te machtigen om een terugbetaling uit te voeren ten gunste van de gebruiker. In het geval van directe verkoop is Vino.com rechtstreeks verantwoordelijk voor de naleving van de producten onder garantie. In het geval van producten die niet voldoen, kan de gebruiker contact opnemen met Vino.com door een e-mail te sturen naar: assistenza@vino75.com. Vino.com zal in dergelijke gevallen voorzien in het aangeven van een reparatiecentrum dat geschikt is voor de verificatie en reparatie van de goederen onder garantie of om de intrekking van het product en de daaropvolgende reparatie of vervanging te regelen of om door te gaan met de terugbetaling van de oorspronkelijke titel gebruikt voor betaling of afgifte van een coupon van een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van het gekochte product. In ieder geval is de wettelijke garantie voorbehouden aan consumenten of degenen die een aankoop hebben gedaan op Vino.com voor doeleinden die geen verband houden met de uitgevoerde ondernemers-, commerciële, ambachtelijke of professionele activiteiten.

l) Deposito's of andere financiële garanties: over het algemeen zijn er geen deposito's of andere financiële garanties vereist van de Klant. Als de noodzaak zich voordoet om met dergelijke verzoeken door te gaan, zal Vino.com ervoor zorgen dat de gebruiker onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht met kennisgevingen op de site en per e-mail.

m) Veiligheid: Vino.com let op privacy en gegevensbeveiliging en keurt een SSL-certificaat met de hoogste beschermingsgraad die vandaag beschikbaar is voor surfen op het web en uitgebreid naar alle pagina's van de site (Certified 128/256-bit Extended Validation SSL uitgebracht door Symantec / DigiCert): op deze manier worden uw persoonlijke gegevens altijd versleuteld. U kunt de authenticiteit van het beschermingscertificaat van Vino.com en de titulariteit ervan controleren door te klikken op het betreffende beschermingsgedeelte van de gebruikte browser, meestal naast de adresbalk, op de paginatitel of op de statusbalk.
Bovendien worden de betalingsgegevens zoals creditcardgegevens niet doorgestuurd en worden ze niet verwerkt / opgeslagen door Vino.com omdat ze rechtstreeks vanuit het bankcircuit worden verwerkt en / of opgeslagen. Vino.com maakt gebruik van professionele betalingsdiensten Braintree, een bedrijf van de PayPal Inc.-groep, die de consument maximale bescherming en vertrouwelijkheid bieden.

De bewerking wordt uitgevoerd, wacht...

Waarschuwing : deze website maakt gebruik van cookies, inclusief cookies van derden, om u advertenties en diensten te sturen in overeenstemming met uw voorkeuren. Klik hier voor meer informatie of om uw voorkeuren te wijzigen. Door deze banner te sluiten of op een van de elementen te klikken, accepteert u cookies.
Heart
Vino.com informeert u dat uw persoonlijke informatie wordt verzameld om de producten en diensten die wij onze klanten aanbieden te bedienen, te leveren, te ontwikkelen en te verbeteren. U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens onder de voorwaarden die worden beschreven in het Privacybeleid.
Heart